Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Kontakty Śląskiej Izby Lekarskiej z polskimi lekarzami i Polonią Medyczną na WschodzieKontakty Śląskiej Izby Lekarskiej z polskimi lekarzami 
i Polonią Medyczną na Wschodzie

Kadencja VI i VII odrodzonego samorządu lekarskiego

( 2009r.- do nadal)

 

Działania na rzecz Polonii medycznej podejmowane w Polsce

 

Udział Śląskiej Izby Lekarskiej w Kongresach Polonii medycznej- spotkania z przedstawicielami z wielu krajów Europy i świata

 

- CZERWIEC  2010r.– udział delegacji Okręgowej Rady Lekarskiej w VII Światowym Kongresie Polonii Medycznej w Toruniu zorganizowanym przez Kujawsko- Pomorską OIL w Toruniu i  Federację Polonijnych Organizacji Medycznych.

- MAJ 2013r.- udział  delegacji Śląskiej Izby Lekarskiej w VIII Kongresie Polonii Medycznej i Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich w Krakowie zorganizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych i Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. Jak podała PAP, w uroczystości wzięło udział łącznie ponad 700 lekarzy.

- LIPIEC 2013r.- delegacja Śląskiej Izby Lekarskiej wzięła udział w XIX Światowym Kongresie Kresowian, który odbył się na Jasnej Górze w Częstochowie.

- LIPIEC 2014r.- delegacja śląskiego samorządu lekarskiego uczestniczyła w XX Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian w Częstochowie.

 

Spotkania i wybrane przedsięwzięcia

- CZERWIEC 2011r.- w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci ofiar mordu na Wzgórzach Wuleckich. W lipcu 2011 r. przypadała 70 rocznica mordu dokonanego we Lwowie przez hitlerowców na polskich profesorach, członkach ich rodzin oraz osobach postronnych. Kaźni dokonali naziści 4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich. Wśród zamordowanych polskich naukowców i intelektualistów znajdowało się kilkunastu lekarzy, ordynatorów i kierowników klinik Uniwersytetu Jana Kazimierza.

- KWIECIEŃ 2014r.- w Domu Lekarza im. Andrzeja Mielęckiego, siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, gościli przedstawiciele Krajowej Organizacji Wszechukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego: doktorzy Adrii Basylevych ze Lwowa oraz Akym Litvak i Mykola Tyshchuk z Odessy. Podczas spotkania z członkami Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i przedstawicielami Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego omówiono kwestię m.in. podejmowania działań dotyczących utworzenia na Ukrainie samorządu lekarskiego i możliwości współpracy w tym zakresie.

- CZERWIEC 2014r. – Śląska Izba Lekarska była współorganizatorem  wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Ceypka, wybitnego laryngologa urodzonego we Lwowie. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz wygłosił referat naukowy.

- GRUDZIEŃ 2014r. -  spotkanie w Domu Lekarza w Katowicach, siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, z Rusłanem Romanyszynem, dyrektorem ds. rozwoju Ogólnopolskiej Federacji Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym w sprawie współpracy w ramach polsko- ukraińskiego programu szkolenia ukraińskich lekarzy i pielęgniarek w polskich szpitalach.

- LIPIEC 2015r.- Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz przedstawił Prezydium ORL  inicjatywę  podjęcia renowacji zaniedbanych grobów lekarskich na Cmentarzu na Rossie w Wilnie. W związku z powyższym, w listopadzie 2015 r. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, kierując się potrzebą podejmowania działań mających na celu  zachowanie pamięci o zasłużonych polskich lekarzach, spoczywających poza granicami Polski postanowiła, w porozumieniu ze stowarzyszeniem  Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, objąć opieką pielęgnacyjną i poddać renowacji jeden z grobów zasłużonych lekarzy polskich na Cmentarzu Na Rossie w Wilnie. Wyboru grobu lekarza do renowacji i opieki dokonało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w oparciu o opinię Komisji Historycznej ORL, po uwzględnieniu uwarunkowań terenowo- prawnych właściwych dla Cmentarza Na Rossie (koszt: 20. 000 zł.).

- KWIECIEŃ 2016r.– podczas  XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Domu Lekarza w Katowicach nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej  Pamięci Lekarzy z Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy po  II wojnie światowej stanowili jedną trzecią liczby lekarzy pracujących w województwie śląskim”. Odsłonięciu towarzyszyła inauguracja Infokiosku, w którym zawarte zostały biogramy i oraz zdjęcia Mistrzów i Nauczycieli, lekarzy  i  naukowców, pracowników opieki medycznej, pochodzących z Kresów Wschodnich, nawiązujące też do tablicy.  Biogramy będą sukcesywnie uzupełniane.  To wynik  podjętej współpracy ŚIL z Działem Kresów Wschodnich Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

 

Wsparcie finansowe

- 2011 r.- Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej przekazało 5 tys. zł wsparcia finansowego dla potrzebujących lekarzy ze Lwowa

- 2011 r.- Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej udzieliło wsparcia finansowego dot. tablicy w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Tablica poświęcona była pamięci zamordowanych przez hitlerowców polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, w lipcu 1941 roku.

- MAJ 2013r.- decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, przeznaczono kwotę 3000 zł na zakup żywności i słodyczy dla dzieci w polskiej szkole w Nowym Rozdole (Ukraina). Dary zostały przekazane podczas wyjazdowego szkolenia organów samorządowych.

 

- MARZEC 2013r.- decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej dofinansowano nocleg 11- osobowej grupy polonijnych lekarzy z Mołdawii (2500 zł), którzy przyjechali do Polski, aby wziąć udział w obchodach 100-lecia Szpitala Chirurgicznego w Częstochowie. Uroczystość odbyła się w dniach 7- 8 czerwca 2013 r.

 

- CZERWIEC  2013r.- decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej podjęło decyzję o przeznaczeniu  kwoty 3.000zł na zakup leków dla Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Leki zostały przekazane podczas wyjazdowego szkolenia organów samorządowych Śląskiej Izby Lekarskiej, połączonego ze spotkaniem z organizacjami lekarskimi oraz władzami Miasta i Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

- KWIECIEŃ  2014 r.- Uchwałą Nr 66/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazano darowiznę Caritas na rzecz potrzebujących na Ukrainie- 10.000 zł.

- KWIECIEŃ 2014r.- Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej podjęło decyzje o sfinansowaniu noclegu dla członków Ukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego w bazie noclegowej ŚIL w Warszawie „Pro Medico”. Delegacja gościła w Polsce w dniach 22- 26 kwietnia 2014 r., także odwiedzając Śląsk, gdzie uczestniczyła w koncercie organizowanym przez W. Ochmana.

- CZERWIEC 2015r.- Śląska Izba Lekarska zasponsorowała darowiznę dla młodej lekarki Gruzinki- Sophia Beridze z Tbilisi, która przyjechała do Polski w celach naukowych. Dr Beridze była także gościem  posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

 

Działania na rzecz Polonii medycznej podejmowane za granicą

 

UKRAINA

- MAJ 2010r.– wyjazd członków delegatury bytomskiej wraz z Prezesem ORL, do Lwowa, spotkania z Polonią medyczną, w tym ze  Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich we Lwowie.

- WRZESIEŃ  2011- Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie w 2011r. obchodziło 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji Stowarzyszenie  z Panią Prezes dr Eweliną Hycaj-Małanicz, zorganizowało uroczyste Spotkanie Jubileuszowe i Międzynarodową Konferencję Naukową, poświęconą problemom zdrowia publicznego, aktualnym problemom medycyny praktycznej i historii lwowskiej i polskiej medycyny. Zaplanowano bogaty program kulturalny i turystyczno- krajoznawczy. Na wyjeździe obecna była delegacja Śląskiej Izby Lekarskiej. Wyjazd został organizowany we współudziale z OIL w Łodzi

- CZERWIEC 2013 r.- wspólny wyjazd szkoleniowy Okręgowej Rady Lekarskiej, zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego do Lwowa. W jego trakcie miały miejsce liczne spotkania z Polonią medyczną, Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich we Lwowie, przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie oraz z władzami miasta i Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmowy toczyły się głównie na temat nawiązania współpracy, przede wszystkim w zakresie edukacji i kształcenia podyplomowego oraz pomocy w utworzeniu lekarskiego samorządu zawodowego na Ukrainie.  Nawiązano współpracę z Lwowską  Rozgłośnią Polskiego Radia  oraz z nauczycielami i uczniami Szkoły Polskiej im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole, która została utworzona przy Towarzystwie Pomocy Polakom „Wielkie Serce”. Dzieci uczęszczające do niej uczą się języka polskiego, literatury, narodoznawstwa, historii, geografii, informatyki. Uczestniczą też w działalności kulturalno- oświatowej. Śląscy lekarze zostali niezwykle gorąco przyjęci przez uczniów i wychowanków szkoły, którzy przygotowali dla Nich koncert. Lekarze ŚIL spotkali się też z kierownictwem wydziału zdrowia województwa lwowskiego, władzami wydziału lekarskiego i lekarskiego towarzystwa naukowego.

 

LITWA

- CZERWIEC 2011 r.- wyjazd  na Litwę  delegacji Śląskiej Izby Lekarskiej oraz lekarzy seniorów (Komisja ds. Emerytów i Rencistów) w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz w dniu beatyfikacji  św. Jana Pawła II. Spotkanie z polskimi lekarzami w Wilnie, w tym z Polskim Stowarzyszeniem  Medycznym w Wilnie, wędrówki śladami polskich miejsc pamięci m.in. w Ponarach, na Cmentarzu na Rossie, złożenie wieńców i kwiatów

- WRZESIEŃ 2015r.- delegacja ŚIL, wraz z Prezesem ORL, sekretarzami i skarbnikiem  ORL oraz przedstawicielami Komisji Historycznej ŚIL wzięła udział w  obchodach 25-lecia Polskiego  Stowarzyszenia  Medycznego na Litwie.  W Wilnie  odbyła się Międzynarodowa Konferencja Medyczna,  poświęcona historii medycyny wileńskiej, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie oraz Federację Polonijnych Organizacji Medycznych. Śląscy lekarze przygotowali i wygłosili kilka referatów.  Delegacja  ŚIL odwiedziła m.in. polskie Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, gdzie była okazja do blisko godzinnego spotkania z młodzieżą najstarszych klas i przekazania pamiątkowych wydań „Pana Tadeusza”. Wraz z  gronem  pedagogicznym  i młodzieżą tego Liceum odwiedzono miejsce kaźni w Ponarach, gdzie zginęło 20 tys. Polaków, w tym wielu lekarzy, składając wieńce i kwiaty.

 

BIAŁORUŚ

- MAJ 2013r.- wyjazd  lekarzy ŚIL na Białoruś, spotkania z lekarzami polskiego pochodzenia w Grodnie oraz przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie, wizyta w rodzinnych stronach Mickiewicza, Kościuszki i Orzeszkowej, odwiedzenie polskich miejsc pamięci , wspólnie z przewodnikami- przedstawicielami Polonii. (Kontynuacja współpracy poprzez doc. Kazimierza Jodkowskiego -reprezentanta polskich lekarzy na Białorusi)

 

MOŁDAWIA

- WRZESIEŃ 2013r.- udział delegacji Okręgowej Rady Lekarskiej w Międzynarodowej Konferencji Medycznej z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii „Aktualności Współczesnej Medycyny” (Kiszyniów)

 

 

Inne

Wydawnictwa Śląskiej Izby Lekarskiej związane z lekarzami z Kresów Wschodnich

- LISTOPAD 2011r.- wydanie  książki profesora Tadeusza Ceypka „Lwów w czasach trudnych. Notatki naocznego świadka”. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Ceypek (1904-1990) wspaniały lekarz laryngolog, wielki humanista, urodził się we Lwowie, gdzie studiował, pracował, przeżył okupację,