Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH 2017 

Aktualności Centrali NFZ

06-04-2017

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

 

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH 2017

data: środa, 05 kwiecień 2017

Komisja Stomatologiczna ORL informuje, że w związku z  ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia w Katowicach przeprowadzi szkolenie dla oferentów dotyczące przedmiotowych postępowań w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej:
Dom Lekarza, Katowice, Ul. Grażyńskiego 49a,
Termin: 10 kwietnia 2017, poniedziałek, godz.10.00,

Informacja o szkoleniach:

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/531/komunik-33-17-szkol-STM-2017.pdf

Informacja o konkursach:

http://www.nfz-katowice.pl/?a=newsy_grupowanie&k0=dla-swiadczeniodawcy&k1=kontraktowanie-2017&id_l=501&_id_s=7

 

04.04.2017
Komunikat Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych w 2017 roku przez Śląski OW NFZ.

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu przez ŚOW NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne odbyło się kolejne spotkanie ze ŚOW NFZ w siedzibie funduszu.
Ustalono założenia ogłoszenia konkursu – świadczenia ogólnostomatologiczne:
- cena oczekiwana 1.07 ( min 0,963 ; max 1,177)
- umowy będą zawierane na okres 5 lat
- etat przeliczeniowy 10 000 pkt/mc, 120 000 pkt/rok
- harmonogram 20 godz./tydzień, w tym jeden dzień do 18.00, w ramach etatu przeliczeniowego - 4 dni po 5 godzin

Omówiono i uzgodniono szereg kwestii dotyczących interpretacji zapisów rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert.
Wyniki tych uzgodnień będą prezentowane podczas szkoleń dotyczących postępowań konkursowych, które odbędą się:
- w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 w dniu 10 kwietnia 2017 r.  o godzinie 10.00.
- w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie przy ul. gen. Zajączka 5 w dniu 11 kwietnia 2017 r.  o godzinie 10.00
- w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28 w dniu 12 kwietnia 2017 r.  o godzinie 10.00
a także zostaną opublikowane w formie komunikatu wydanego przez ŚOW NFZ
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach kol. kol. Rafał Kiełkowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Piotr Ziętek, a także przedstawiciele Komisji Stomatologicznej ORL w Bielsku Białej kol. kol. Beata Jarczewska-Głośnicka, Marcin Nawrocki, Bogusława Gradowska, przedstawiciele Komisji Stomatologicznej ORL w Częstochowie kol. kol. Urszula Kołodzińska, Piotr Janik.

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
ORL w Katowicach

 

STANOWISKO

data: piątek, 10 marzec 2017

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie planowanego konkursu na udzielanie świadczeń stomatologicznych

Prezydium ORL w Katowicach po zapoznaniu się z projektem dotyczącym planowanego określenia wielkości etatu przeliczeniowego oraz harmonogramu pracy lekarzy dentystów w związku ze zbliżającym się postępowaniem konkursowym w zakresie leczenie stomatologiczne, wyraża swoje zaniepokojenie informacjami przekazanymi przez dyrektora ŚOW NFZ o braku możliwości   kontynuowania udzielanie świadczeń zgodnie z porozumieniem zawartym ze ŚIL w dniu 8.04.2016 r.

Zrezygnowanie z zasady zachowania proporcjonalności czasu pracy w stosunku do etatu przeliczeniowego, bez zakazu prawnego jej zastosowania, doprowadzi do nieracjonalnego wykorzystania czasu pracy lekarzy dentystów jako wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia.
W konsekwencji doprowadzi to do sytuacji powstania  iluzorycznej dostępności lekarza dla pacjentów bez możliwości udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w systemie nowoczesnej ochrony zdrowia.
Prezydium ORL stoi na stanowisku, że zachowanie proporcjonalności czasu pracy lekarza dentysty  do ilości punktów przypisanych na etat, leży w interesie zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Powinno ono być uwzględnione i jednoznacznie  zdefiniowane w projektowanym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.           Sekretarz                                                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

       Krystian Frey                                                                                                            Jacek Kozakiewicz

 

 

15.02.2017
Komunikat Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych w 2017 roku przez Śląski OW NFZ.

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu przez ŚOW NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne odbyło się szereg spotkań z dyrekcją ŚOW NFZ. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach kol. kol. Rafał Kiełkowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Piotr Ziętek, a także przedstawiciele Komisji Stomatologicznej ORL w Bielsku Białej kol. kol. Beata Jarczewska-Głośnicka, Marcin Nawrocki, Bogusława Gradowska, przedstawiciele Komisji Stomatologicznej ORL w Częstochowie kol. kol. Urszula Kołodzińska, Piotr Janik.

14.12.2016 spotkanie z dyrektorem ŚOW NFZ Jerzym Szafranowiczem w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej z udziałem przedstawicieli Prezydiów ORL trzech izb działających na terenie woj. śląskiego

11.01.2017 spotkanie z dyrektorem ŚOW NFZ Jerzym Szafranowiczem w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej z udziałem przedstawicieli Prezydiów ORL trzech izb działających na terenie woj. śląskiego

09.02.2017 spotkanie przedstawicieli komisji stomatologicznych trzech izb działających na terenie woj. śląskiego z dyrekcją ŚOW NFZ w siedzibie funduszu

13.02.2017 spotkanie z dyrektorem ŚOW NFZ Jerzym Szafranowiczem w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej z udziałem przedstawicieli Prezydiów ORL trzech izb działających na terenie woj. śląskiego

Podczas spotkań omawiano stan przygotowań do procesu kontraktowania świadczeń stomatologicznych. Zwrócono uwagę, że do dnia obecnego nie ma ogłoszonych podstaw prawnych na podstawie których ma zostać przeprowadzony konkurs.
Prowadzone rozmowy toczą się w oparciu o projekty rozporządzeń MZ i zarządzeń Prezesa NFZ do których zgłaszanych jest szereg uwag i zapytań o interpretację. Wyrazem tych wątpliwości są przyjęte stanowiska i wysłane zapytania.
Przedstawiciele komisji stomatologicznych stoją na stanowisku, że priorytetem w nadchodzącym postępowaniu konkursowym jest utrzymanie w systemie ubezpieczeń zdrowotnych jak największej liczby lekarzy dentystów.

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
ORL w Katowicach

 

 


Załączniki