Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Elektroniczny system do potwierdzenie kwalifikacji do LEK/LDEK i specjalizacji - (SMK)Informujemy, że od 1 maja 2017 roku został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jest to system teleinformatyczny wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Do zadań systemu SMK należą:
1) gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
2) monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
3) monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
4) wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
5) wsparcie przygotowania i realizacji umów w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności:
1)    wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
2)    prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji,
3)    wnioskowanie o przystąpienie do państwowych egzaminów specjalizacyjnych,
4)    wnioskowanie o przystąpienie do LEK i LDEK,
5)    wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego
w danej dziedzinie,
6)    rozpatrywanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
7)    przydział miejsc szkoleniowych,
8)    obsługa procesu akredytacji jednostek szkolących,
9)    obsługa staży i kursów w ramach specjalizacji,
10)    obsługa procesu egzaminacyjnego,
11)    tworzenie rocznego planu szkoleniowego przez kierownika specjalizacji,
12)    potwierdzanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji odbytych kursów i staży kierunkowych w ramach nadzoru nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego

W celu złożenia wniosku o przystąpienie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego należy założyć konto użytkownika w systemie SMK (smk.ezdrowie.gov.pl). Następnie złożyć wniosek o modyfikację uprawnień i potwierdzić tożsamość profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzić przez właściwą okręgową izbę lekarską.W celu potwierdzenia tożsamości absolwenci powinni przedstawić w izbie lekarskiej następujące dokumenty:
– dokument tożsamości zgłoszony na stronie www.smk.ezdrowie.gov.pl przy rejestracji wniosku o modyfikację uprawnień
– dyplom lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów medycznych.
– wydrukowany wniosek

Informujemy, że absolwenci uczelni medycznych składają wniosek o modyfikację uprawnień w SMK po ukończeniu studiów i uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu lekarza.


Załączniki