Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

2018
ZMIANY W PRAWIE MEDYCZNYM
1 – 20 LUTEGO 2018 R.


20 lutego 2018 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r. poz. 393)
Minister Zdrowia – zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

16 lutego 2018 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 358), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Minister Zdrowia – zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej

14 lutego 2018 r.
Minister Zdrowia – zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

13 lutego 2018 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 11/2018/GPF Prezesa NFZ z dnia 13 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

7 lutego 2018 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 10/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

2 lutego 2018 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz.U. z 2018 r. poz. 299), rozporządzenie wejdzie w życie 17 lutego 2018 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 15/2018 dla świadczeniodawców ws. potencjału wykonawczego

1 lutego 2018 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 9/2018/DI Prezesa NFZ z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych


1 – 31 STYCZNIA 2018 R.


31 stycznia 2018 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.U. z 2018 r. poz. 275), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2018 r.,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2018 r. poz. 281), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2018 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 8/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

29 stycznia 2018 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2018 r. poz. 258), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2018 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

26 stycznia 2018 r.
NFZ – zamieszczono komunikat dla świadczeniodawców dotyczący szkoleń organizowanych przez dostawców oprogramowania nt. prowadzenia list oczekujących

25 stycznia 2018 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 6/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

24 stycznia 2018 r.
NFZ – opublikowano:
- zarządzenie Nr 5/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
- projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

23 stycznia 2018 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 188),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 190), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, uwagi można zgłaszać do 6 lutego 2018 r.

22 stycznia 2018 r.
ŚOW NFZ – zamieszczono zaproszenie na szkolenia organizowane przez ZUS w Chorzowie nt. wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.


17 stycznia 2018 r.
NFZ – opublikowano zarządzenia:
- nr 2/2018/DGL Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia,
- nr 3/2018/DGL Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

16 stycznia 2018 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 1/2018/GPF Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

13 stycznia 2018 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

12 stycznia 2018 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 4/2018 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2017 roku

11 stycznia 2018 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

10 stycznia 2018 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

8 stycznia 2018 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

3 stycznia 2018 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne