Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Wystawy okolicznościowe Śląskiej Izby LekarskiejWystawy zostały przygotowane z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez RP.

Autorzy, którymi są członkowie Komisji Historycznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL, przedstawili łącznie 80 sylwetek lekarzy i lekarzy dentystów zasłużonych dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w rożnych okresach naszej historii.                   

Wystawa „Śląscy lekarze dla Niepodległej – wybrane sylwetki” autorstwa dra n. med. Krzysztofa Brożka i lek. stom. Stanisława Mysiaka powstała na  podstawie:

– Krzysztof Brożek, Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku, Katowice, 2009 r.  

– Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. 

 

 

 

 

 

 

 


Wystawa „Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego w Stulecie Niepodległości – wybrane sylwetki” autorstwa dra n. med. Krzysztofa Brożka, dra n. med. Emiliana Kocota i lek. stom. Stanisława Mysiaka powstała na podstawie:

- Krzysztof Brożek: Leksykon regionalnej historii medycyny w „Pro Medico” Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1994-2006, odcinki 1-79; tenże, Funkcja społeczna lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1901-1918, w „Zaranie Śląskie” Katowice 1979, t. XVII, z.1, s.62-87; tenże, Lekarze w życiu społecznym Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1918-1939, tamże t. XLIII, z.3, s. 494-532.

- Emilian Kocot: Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec 1997; tenże, 100 lat Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego i Kół Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 2007.

- Urząd Statystyczny w Katowicach,

- Internet, WikiZagłębie.