Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Rejestracja grupowej praktyki lekarskiejkrok 1

spisać umowę spółki cywilnej, partnerskiej bądź jawnej

 

krok 2

uzyskać prawo do lokalu.

 

krok 3

zarejestrować działalność gospodarczą w urzędzie miasta lub gminy (CEIDG) - w przypadku spółki cywilnej, w KRS w przypadku spółki partnerskiej lub jawnej

zarejestrować działalność gospodarczą w urzędzie miasta lub gminy (CEIDG)

(Numer  PKD powinien być zgodny z rodzajem praktyki: 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna. Adres wykonywania działalności powinien być tym adresem, do którego lekarz posiada tytuł prawny)

 

krok 4

przeprowadzić adaptację pomieszczeń zgodnie z rozp. M Z z 26.6.2012 roku

 

krok 5

podpisać umowę na utylizację odpadów medycznych

 

krok 6

uzyskać opinię sanepidu

 

 

krok 7

zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC

 

krok 8

złożyć elektroniczny wniosek podpisany elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami i potwierdzeniem opłaty wpisowej

 

krok 10

sprawdzić czy księga rejestrowa została utworzona i jest dostępna na stronie RPWDL

 

krok 11

można pracować na własny rachunek

 

Gratulujemy!!!