Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Uchwała ORL nr 32/2010 w sprawie powołania Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego ORL 

UCHWAŁA Nr 32/2010
  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 26 maja 2010 r.
 
w sprawie: powołania Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego ORL
       w Katowicach.
 
 
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie §11 ust. 2 i 3 uchwały   nr 13/2010 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27.03.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwala co następuje:
 
§1
Powołuje się Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego ORL.
 
§2

Powierza się Zespołowi ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego wykonywanie zadań

z zakresu:

- przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących lekarzy orzekających

 

i wydających opinie

- organizowanie spotkań naukowo-szkoleniowych, dyskusyjnych i innych także z udziałem przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości, ZUS, NFZ

- propagowanie funkcji biegłego sądowego i orzecznika

- informowanie o publikacjach z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego i orzecznictwa

- współpraca z biegłymi z innych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła i innych umiejętności oraz lekarzami orzekającymi

- przedstawianie wybranych zagadnień dotyczących pracy zespołu Prezesowi ORL, Prezydium ORL, członkom ORL.

 

 
§3
W skład Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego powołuje się następujące osoby:

Teresę Bieńko, Ewę Lange, Jacka Kozakiewicza, Jarosława Markowskiego, Jolantę Rynowska-Wiśniewską, Ryszarda Szozdę

 

 

 
§4
Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego obraduje w trybie i według zasad określonych w Ramowym regulaminie komisji Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 13/2010 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27.03.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
 
§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.
 
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
    Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej
 
          Andrzej Postek                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Załączniki