Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Uchwała 46/2010 w sprawie określenia zasad funkcjonowania strony internetowej UCHWAŁA Nr 46/2010

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: określenia zasad funkcjonowania strony internetowej

 

 Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w związku z art. 5 pkt. 13 i 18 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o Izbach Lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219, poz. 1708) postanawia:

 

§1

Określić zasady umieszczania materiałów na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiące załącznik do uchwały.

 

§2

Upoważnić Prezydium ORL do ustalenia zasad umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej ŚIL.

 

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Redaktorowi strony internetowej.

 

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Sekretarz                                                                                   Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

 

Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały ORL nr 46/2010

z dnia 23.06.2010 r.

 

 

ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ

ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ


1. Członkowie samorządu lekarskiego mają prawo, aby treści przez nich przygotowane były umieszczane na stronie internetowej ŚIL.

 

2. Osoby nie będące członkami samorządu lekarskiego, a pełniące funkcje administracyjne w Śląskiej Izbie Lekarskiej i mające upoważnienie Prezesa ORL mają prawo, aby treści przez nich przygotowane były umieszczane na stronie internetowej ŚIL.

 

 

3. Prawo do bezpośredniego dostępu do strony za pomocą systemu CMS mają:

 

- Redaktor strony internetowej

- upoważniony pracownik biura ŚIL,

Pozostałe osoby umieszczają treści na stronie poprzez w/w osoby.

 

4. Osoba chcąca umieścić teksty na stronie dostarcza je Redaktorowi strony internetowej lub upoważnionemu pracownikowi ŚIL w formie elektronicznej w formacie doc, docx, a pliki graficzne w formacie JPG, JPEG, PNG, GIF

 

Osoba ta powinna określić:

- czasookres pojawiania się treści

- miejsce na stronie w którym ma się znajdować treść.

5. Redaktor w porozumieniu z Komisją ds. BIP i strony internetowej ma prawo odmowy umieszczenia treści pochodzących od osób i podmiotów, co do których posiada wiarygodną informację o ich działalności niekorzystnej dla środowiska lekarskiego.

 

 

 dodał

Przemysław Skiba

 

 

 

 

 

Załączniki