Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja FinansowaPrzewodniczący: Jerzy Rdes

Członkowie: Leszek Jagodziński, Dariusz Gustowski, Krzysztof Sroka, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Ewa Paszek, Mieczysław Piechota, Norbert Prudel, Michał Zyska, Wojciech Marquardt, Maciej Hamankiewicz, Zygmunt Klosa, Anna Glińska

 


opiekun komisji: Joanna Majerczyk

kontakt: tel. 32 60-44-237, mail:  j.majerczyk@izba-lekarska.org.pl

  

Do zadań Komisji Finansowej należy:

1/ opiniowanie projektu budżetu,

2/ bieżąca analiza sytuacji finansowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach i zgłaszanie, w razie gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową, propozycji zmian do budżetu,

3/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach.

4/ przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad działalności finansowo- gospodarczej,

5/ przygotowanie projektów uchwał ORL w sprawie regulaminów:

  a/ utworzenia i korzystania z funduszy celowych,

  b/ utworzenia, funkcjonowania i zarządzania funduszu dyspozycyjnego i reprezentacyjnego,

  c/ procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków Śląskiej Izby Lekarskiej,

  d/ zasad oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją kosztów funkcjonowania SIL