Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Object in /cake/libs/object.php on line 63

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /cake/libs/cache.php on line 151
Śląska Izba Lekarska - Treść pieczątki lekarskiej
Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Treść pieczątki lekarskiej 

UCHWAŁA Nr 110/05/IV
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
 
z dnia 16 września 2005 r.
 
w sprawie treści pieczątki lekarskiej
 
Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) w związku z art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1461) uchwala się, co następuje:        
 
 
§ 1.
1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:
1)   imię i nazwisko,
2)   tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
3)   numer prawa wykonywania zawodu,
4)   posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:
1)  tytuł i stopień naukowy,
2)  umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
3)  numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
4)  numer telefonu,
5)  adres.
 
§ 2.
Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
     SEKRETARZ                                                                                 PREZES
 
     Krzysztof Makuch                                                                     Konstanty Radziwiłł

Załączniki