Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Wzory tablic i pieczątek praktyk lekarskich 

 


 
UCHWAŁA Nr 5/2013

 

UCHWAŁA Nr 5/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2013 r.w sprawie: zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej i indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011  § 4 pkt. 4 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy  i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych, postanawia:


§1


Zobowiązać lekarza lub lekarza dentystę wykonującego praktykę zawodową
do stosowania:
1.    nie więcej niż 2 tablic ogłoszeniowych na zewnątrz budynku praktyki lekarskiej wg wzoru (załącznik nr 1),
2.    nie więcej niż 2 tablic ogłoszeniowych przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki wg wzoru  (załącznik nr 2),


§2


1.    Zaleca stosowanie treści ogłoszenia prasowego, informacji w książkach telefonicznych, informacji w informatorach o usługach medycznych i informacji na stronach internetowych wg wzoru (załącznik nr 3).

2.    Zaleca stosowanie pieczątek indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wg wzoru (załącznik nr 4).


§3


Traci moc uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3 lutego 1999 r. nr 8/99 w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej i specjalistycznej praktyki lekarskiej


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
            Sekretarz                                                                                
                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                                    Jacek Kozakiewicz

 


Załączniki