Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Informacje w sprawie ustawy o refundacji leków - 10.2011W dniu 20 października br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza z Dyrektorem ŚOW NFZ w Katowicach Zygmuntem Klosą.
Podczas spotkania Prezes ORL przekazał Dyrektorowi ŚOW NFZ stanowisko Konwentu Prezesów ORL dot. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Prezes ORL przekazał Dyrektorowi ŚOW NFZ także inne uwagi zgłaszane przez środowisko lekarskie do w/w ustawy.
Dyrektor ŚOW NFZ odniósł się ze zrozumieniem do dążeń samorządu i innych organizacji lekarskich dla doprecyzowania zapisów ustawy, zwłaszcza tych podnoszonych w stanowisku Konwentu Prezesów ORL. Podzielił pogląd Prezesa ORL, że powinna być stosowana jednolita wykładnia zapisów ustawy na terenie całej Polski.
Dyrektor ŚOW NFZ w ciągu 14 dniu (w ramach posiadanych kompetencji) odniesie się do postulatów samorządu.