Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Luty 201124 lutego 2011 roku
 
Dziennik Gazeta Prawna w artykule Iwony Dudzik „Homeopaci skarżą się na lekarzy do UOKiK” informuje o wniosku przeciwko Naczelnej Izbie Lekarskiej złożonym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez producentów leków homeopatycznych.  „Konflikt pojawił się, gdy Naczelna Izba Lekarska zobowiązała lekarzy do zaprzestania stosowania i propagowania nienaukowych środków farmaceutycznych o niepotwierdzonej skuteczności. (…) Artykuł 57 kodeksu etyki lekarskiej zakazuje lekarzowi posługiwania się metodami niezweryfikowanymi naukowo.” Zdaniem wnioskodawcy Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” homeopatia jest jednak uznawaną na całym święcie metodą.
Decyzję UOKiK w tej sprawie wyda najprawdopodobniej za około 5 miesięcy.
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule „Nocna i świąteczna pomoc lekarska: co to będzie…?” informuje o nowych zasadach jej udzielania, jakie mają zacząć obowiązywać od 1 marca br. Zgodnie z zarządzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia pomoc w takich przypadkach będzie mógł świadczyć tylko jeden podmiot na określoną liczbę mieszkańców, natomiast pacjenci będą mogli spośród nich wybrać dowolną placówkę. „W województwie śląskim zmniejszy się ilość lecznic oferujących nocną i świąteczną pomoc lekarską. Do końca lutego na Śląsku będzie działać 99 takich ośrodków, zaś po wejściu w Zycie nowych regulacji w całym województwie zostanie ich 52.”

21 lutego 2011 roku
 
Dziennik Zachodni w artykule Oli Szatan „W Bytomiu operują dzieci w łonie matki” informuje o blisko 40 takich operacjach przeprowadzonych w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. W tym jedynym w Polsce ośrodku przeprowadza się takie zabiegi miedzy 22 a 27 tygodniem życia płodowego u dzieci cierpiących na rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową.

19-20 lutego 2011 roku
 
Rzeczpospolita w artykule Sylwii Szpakowskiej „Lekarze bez stażu? Szkoły przeciwne” informuje o niezadowoleniu środowiska akademickiego z powodu propozycji likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Skróci się tym samym okres nauki młodych medyków z 7 do 6 lat i przerzuci koszty związane z praktyczną nauką zawodu na uczelnie medyczne. „Rektorzy są oburzeni, bo uważają, że uczelnie będą musiały ponieść koszty tej reformy. Szkoły medyczne szacują, że zmiany mogą kosztować je od 500 mln do nawet 750 mln zł. „W uzasadnieniu do projektu ustaw [o zawodzie lekarza] nie wyliczono kosztów, jakie poniosą uczelnie medyczne, i nie wskazano ich finansowania” – napisali rektorzy do ministerstwa jeszcze w październiku.” Pieniądze będą potrzebna na doposażenie uczelni w sprzęt medyczny i utworzenie większej liczby etatów dydaktycznych.
Śląski Uniwersytet Medyczny, jako jedyna uczelnia w kraju „buduje ośrodek, w którym będzie wykorzystywać sprzęt symulujący różne stany kliniczne (tzw. sztuczny pacjent). Projekt finansowany z unijnych pieniędzy, kosztuje 30 mln zł.

17 lutego 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Samorząd lekarski tropi systemowe absurdy” informuje o nowej inicjatywie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, która zakłada stworzenie Krajowego Indeksu Niedorzeczności w Ochronie Zdrowia (KINwOZ). „Rejestr ma być publikowany na stronie internetowej i będą się w nim znajdować opisy konkretnych sytuacji lekarzy, dyrektorów palcówek medycznych oraz samych pacjentów. Zakładka na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej powstanie prawdopodobnie już pod koniec przyszłego tygodnia”.

16 lutego 2011 roku
 
Dziennik Gazeta Prawna w tekście Dominiki Sikory „Specjalizacja tylko dla wybranych” informuje o komunikacie Ministerstwa Zdrowia dotyczącym ilości miejsc specjalizacyjnych w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym trwającym od 1 do 31 marca. „Ogółem przyznano 3941 miejsc w specjalnościach podstawowych i 596 w specjalnościach szczegółowych. Miejsc rezydenckich (…) jest łącznie 842, w tym 813 w specjalnościach podstawowych.” Województwami z największą ilością miejsc szkoleniowych są mazowieckie, małopolskie i lubelskie. Najmniej miejsc szkoleniowych wyznaczono w opolskim i lubuskim.

15 lutego 2011 roku
 
Dziennik Gazeta Prawna w artykule Dominiki Sikory „Specjalizacja dopiero po egzaminie” informuje o projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzającym Lekarski Egzamin Końcowy (LEK), który będzie zdawany przez studentów medycyny, zarówno przyszłych lekarzy jak i dentystów, na zakończenie studiów. LEK będzie przeprowadzany w formie testu liczącego około 200 pytań. W przypadku nie zdania tego egzaminu będzie można powtarzać go aż do skutku, przy czym za czwarte i każde kolejne podejście zdający będzie musiał uiścić opłatę.
 
Więcej na ten temat można przeczytać w Serwisie Prasowym w notatce z 3 lutego dotyczącej tekstu Dominiki Sikory z Dziennika Gazeta Prawna.
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Lekarz będzie dokumentował przemoc domową” informuje o projekcie rozporządzenia zgodnie z którym formularz zwany Niebieską Kartą – wypisywany w przypadkach przemocy domowej – będzie mógł wypełniać lekarz, a nie tylko pracownik socjalny. Zmiana ta dotyczy części A dokumentu, którą wypisuje osoba, która jako pierwsza styka się z ofiarą przemocy.

4 lutego 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule Ryszarda Rotauba „Resort zdrowia tłumaczy i uspokaja: nie będzie kary więzienia za błędy w receptach…” informuje o stanowisku Ministerstwa Zdrowia. Z wyjaśnień rzecznika prasowego resortu Piotra Olechno wynika, że w projekcie ustawy są przewidziane kary za fałszowanie recept i działania korupcyjne, nie zaś za błędy popełnione przy wypisywaniu recept. Potwierdza to opinię prawną, którą kilka dni temu w tej sprawie przedstawiła Naczelna Rada Lekarska.
 
Więcej na ten temat w Serwisie Prasowym pod datą 31 stycznia 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w tekście „NFZ o udostępnianiu akt w postępowaniach  konkursowych” informuje o stanowisku funduszu, które znalazło się na jego stronie internetowej w związku z opinią Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na temat możliwości upublicznienia zawartości konkursowych ofert.  „Departament stoi na stanowisku, że aktami sprawy postępowania administracyjnego są (w przypadku konkursów na świadczenia zdrowotne): oferta odwołującego się, który w odwołaniu wykazuje uszczerbek swojego interesu prawnego, a także przejrzysta i pełna dokumentacja ukazująca zasady oceny ofert, ich punktacji oraz kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. Tym samym NFZ podtrzymuje stanowisko, że oferty konkurentów nie są aktami postępowania administracyjnego wszczętego na skutek odwołania.”
 
Więcej na ten temat w Serwisie Prasowym pod datą 2 lutego 2011 roku
 
Gazeta Wyborcza w artykule Anny Twardowskiej i Piotra Kozłowskiego „Lekarz na wyłączność” informuje o działaniach dyrektorów szpitali m.in. w Bydgoszczy i Rzeszowie, a także władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy nie chcą by zatrudnieni przez nich lekarze, jednocześnie pracowali w innych placówkach mających kontrakt z NFZ-em. W trakcie tegorocznego konkursu na świadczenia okazało się, że w wielu przypadkach ostrą konkurencje dla państwowych placówek stanowiły NZOZ-y zatrudniające ich pracowników. Dlatego w kilku szpitalach wprowadzono przepis, że lekarz może podjąć dodatkową pracę tylko za zgodą dyrektora. Tym, którzy nie zechcą się podporządkować, grozi zwolnienie z pracy. „Ministerstwo Zdrowia uważa, że zakaz konkurencji nie jest złym rozwiązaniem szczególnie w przypadku ordynatorów – To oni przecież walczą o pieniądze dla swoich oddziałów, a z drugiej strony chcą też zdobyć kontrakt dla niepublicznych klinik, które prowadzą. Tak nie powinno być. Kodeks pracy pozwala dyrektorom szpitali na wprowadzenie zakazu konkurencji dla swoich pracowników. Do tej pory to był rzadka praktyka, ale biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, nic dziwnego, że szefowie lecznic podejmują takie decyzje – mówi Piotr Olechno, rzecznik MZ.”
 
3 lutego 2011 roku
 
Dziennik Gazeta Prawna w artykule Dominiki Sikory „Lekarze poczekają na zmiany w nauce” i portal rynekzdrowia.pl w tekście „Sejm: podkomisja za likwidacją stażu podyplomowego” informują o uzgodnieniach jakich dokonała podkomisja zdrowia na posiedzeniu 2 lutego. Z ustaleń wynika m.in. że LEP i LDEP zostałyby zastąpione Lekarskim Egzaminem Końcowym i Lekarsko – Dentystycznym Egzaminem Końcowym, które studenci medycyny zdawaliby na zakończenie studiów. Zdanie takiego egzaminu równałoby się z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu, a jego wynik decydowałby o szansach na odbywanie specjalizacji w ramach rezydentury. Posłowie zdecydowali również o likwidacji stażu podyplomowego i zmianach w toku kształcenia. Lekarze na VI roku  studiów, a dentyści na V mieliby rozpoczynać praktyki zawodowe. Komisja zarekomendowała, aby te zmiany dotyczyły studentów, którzy od października 2012 roku rozpoczną naukę, a nie jak wcześniej planowano już do tego roku akademickiego.
Zaproponowane zmiany trafią teraz do akceptacji członków sejmowej komisji zdrowia.
 
Dziennik Gazeta Prawna w artykule Michaliny Topolewskiej „Ofiary przemocy bez lekarskich zaświadczeń” informuje o obowiązku, który na lekarzy POZ nakłada od 1 sierpnia ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z jej zapisami lekarze mają obowiązek bezpłatnie wystawić osobie poszkodowane w wyniku przemocy domowej zaświadczenie dokumentujące doznane przez nią obrażenia. „Wzór tego zaświadczenia jest określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 201 poz. 1334). Zgodnie z nim bezpłatne zaświadczenie , które składa się z dziewięciu punktów wypełnianych przez lekarza, może wystawić także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.”

2 lutego 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule Ryszarda Rotauba „NFZ bezprawnie strzeże tajemnicy zawartej w ofertach świadczeniodawców, którzy wygrali konkurs?” informuje o wynikach analizy prawnej przeprowadzonej przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie.
Prawnicy stoją na stanowisku, że fundusz nie może bezterminowo utajnić ofert. W momencie ogłoszenia zwycięzców konkursu, przegrani powinni mieć do nich możliwość wglądu. Drugim problemem, na który zwracają uwagę członkowie krakowskiego samorządu jest możliwość odwołania się na decyzje komisji konkursowej tylko do dyrektora oddziału i prezesa NFZ. „Ich zdaniem obie te instancje odwoławcze funkcjonują w ramach jednej instytucji czyli funduszu. Ich zdaniem, podważa to zasadę bezstronności postępowania”. Cytowany w artykule Andrzej Cisło, członek Naczelnej Rady Lekarskiej „zamierza doprowadzić, pod auspicjami NRL, do zorganizowania eksperckiej debaty z udziałem minister zdrowia Ewy Kopacz, podczas której można byłoby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i przekonać resort zdrowia do nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”