Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Członkowie Okręgowej Rady LekarskiejOBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXVIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 28 listopada 2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej w KatowicachNa podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 31 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów tych delegatów, § 1 uchwały Nr 1/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.11.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się, co następuje:

§ 1


W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. Baron Antoni
2. Blecharz Adam
3. Borgiel-Marek Halina
4. Borysławski Stanisław
5. Bubiłek-Bogacz Anna
6. Cieślicki Jan
7. Czapla Jacek
8. Depta Eugeniusz
9. Dragan Tadeusz
10. Duda Wiesław
11. Dziedzic Mieczysław
12. Frey Krystian
13. Glińska Anna
14. Góral Grzegorz
15. Gruenpeter Paweł
16. Hadasik Dawid
17. Hamankiewicz Maciej
18. Heyda Janusz
19. Jurczak Adam
20. Kiełkowski Rafał
21. Klosa Zygmunt
22. Kłopotowski Jan
23. Kopocz Stefan
24. Lekston Andrzej
25. Majewski Włodzimierz
26. Marquardt Wojciech
27. Mendel Żywisław
28. Milejski Janusz
29. Pabis Jerzy
30. Pojda Stefan
31. Postek Andrzej
32. Potempa Marek
33. Prudel Norbert
34. Rajs Mieczysław
35. Rdes Jerzy
36. Romańczyk Tomasz
37. Schneiberg Barbara
38. Seredyński Marek
39. Skaba Dariusz
40. Sommerlik-Biernat Aleksandra
41. Sosada Krystyn
42. Szwed Zygmunt
43. Ślaski Krzysztof
44. Wawrzynek Zygfryd
45. Wilk Katarzyna
46. Zimoń Urszula

Przewodniczący Zjazdu
Janusz Heyda

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Katowice, dnia 28 listopada 2009 r.