Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Recepty - 05.2012KOMUNIKAT PREZESA ORL JACKA KOZAKIEWICZA Z DNIA 9 MAJA 2012 r.

data: czwartek, 10 maj 2012

9 maja br.  w siedzibie Oddziału Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie  przedstawicieli  organizacji lekarskich i pracodawców z Zygmuntem Klosą, dyrektorem oddziału Funduszu. W rozmowie razem ze mną uczestniczyli: dr Maciej Niwiński z  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,  dr Mariusz K. Wójtowicz ze Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” i dr Jacek Przybyło ze Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków.

W trakcie spotkania, na podstawie upoważnienia wydanego  przez świadczeniodawców i indywidualnych lekarzy,  przedstawiono Dyrektorowi  ŚOW  NFZ  pismo z wnioskiem o pilne dokonanie zmian w umowach zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami w zakresie dot. recept refundowanych  i  w planowanych z dniem 1 lipca nowych umowach (aneksach) z indywidualnymi lekarzami dot. wystawiania recept refundowanych. Do tutejszego oddziału NFZ  dotarło dotychczas około tysiąc wniosków o zmianę warunków umów na udzielanie świadczeń. W trakcie spotkania uzyskano od dyrektora ŚOW NFZ zapewnienie, że zarówno wobec świadczeniodawców jak i lekarzy, którzy złożyli wnioski, nie będą podejmowane żadne działania niezgodne z obowiązującym prawem.

          Pragnę  przypomnieć  P.T. Koleżankom i Kolegom, że wszystkie informacje dotyczące działań śląskiego samorządu lekarskiego i innych organizacji lekarskich w tej  bulwersującej nasze środowisko sprawie, są na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronie internetowej ŚIL  oraz za pośrednictwem Newslettera, do którego gorąco zachęcam się zapisać.

          W najbliższym czasie planujemy także przesyłanie informacji bezpośrednio na posiadane adresy e-mailowe lekarzy i lekarzy dentystów .

          W załączeniu  pismo  przekazane  w dniu  dzisiejszym Dyrektorowi ŚOW  NFZ.Jacek Kozakiewicz
prezes ORL w Katowicach


Załączniki