Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Październik 201229 października 2012 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „PO zapowiada zmianę ustawy o PRM: brakuje lekarzy” informuje o projekcie zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który ma być uchwalony jeszcze przed końcem roku. Zmiana przepisów ma umożliwić „ (od 1 stycznia 2013 r.) uzyskanie statusu lekarza systemu przez lekarzy posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie (nie mniejsze niż 3 tys. godzin) w zespołach ratownictwa medycznego (również lotniczych), szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć szpitali. Pod jednym warunkiem: lekarze ci do końca 2014 r. muszą podjąć specjalizację z medycyny ratunkowej.” Bez tej nowelizacji, obowiązujące przepisy mogą po nowym roku pozbawić prawa do pracy w zespołach ratowniczych ponad 600 lekarzy, którzy obecnie w nich działają.


 
22 października 2012 roku
 
Rzeczpospolita w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Szczepionki przeciw grypie: w aptece czy w gabinecie” informuje o skardze Naczelnej Rady Aptekarskiej do głównego inspektora farmaceutycznego na lekarzy, którzy przy okazji szczepień jednocześnie sprzedają w gabinetach szczepionkę. Zdaniem aptekarzy takie praktyki są bezprawne i niezgodne z art. 68 prawa farmaceutycznego, który mówi, że obrotem detalicznym leków zajmują się apteki. Z argumentami NRA nie zgadza się Naczelna Rada Lekarska w jej opinii „„Art. 68 ust. 4 prawa farmaceutycznego wyłącza spod obrotu lekami sytuację, gdy lekarz podaje pacjentowi lek w związku ze świadczeniem, którego mu udziela” - uważa Maciej Hamankiewicz, prezes samorządu lekarskiego. Zdanie lekarzy podziela Paulina Kieszkowska – Knapik, adwokat z kancelarii Baker & McKenzie.”
 

16 października 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Arłukowicz: w nowym roku zaproponujemy zmiany w NFZ” informuje o planach reformy systemu ochrony zdrowia. Jedną z propozycji jest decentralizacja NFZ i przekazanie regionom większy kompetencji przy kształtowaniu polityki zdrowotnej. „Efektem tych zmian mają być regionalne polityki zdrowotne oraz dużo większy wpływ regionów na decyzję o sposobie wydawania środków. Jednym z priorytetów jest również wyprowadzenie z NFZ wyceny procedur medycznych i utworzenie zewnętrznej, niezależnej instytucji, której zadaniem będzie rzetelna wycena tych procedur. Dzisiaj natomiast jest tak, że NFZ jednocześnie wycenia, kontraktuje i kontroluje realizację świadczeń medycznych.
- Regiony muszą mieć większy wpływ na to, w jaki sposób chcą kreować system przepływu finansów publicznych. Nie powinno być tak, że w jednej instytucji centralnej w Warszawie decyduje się o tym, w jaki sposób będzie budowana polityka zdrowotna np. na Podlasiu, czy Podkarpaciu lub Pomorzu - podkreśla Bartosz Arłukowicz.”

 

12 października 2012 roku

Rzeczpospolita w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Czy zastrzyk finansowy uleczy służbę zdrowia”
informuje o uruchomieniu przez Centralę NFZ pieniędzy z funduszu zapasowego. Ogółem ma zostać rozdzielonych 416 mln. zł „Z tego 160 mln zł regiony powinny przeznaczyć na pokrycie kosztów pomocy medycznej udzielone pacjentom w szpitalach w 2012 r. Najbardziej skorzysta Mazowsze, bo trafi tam aż 256 mln zł, kolejne 63 mln zł na Śląsk i prawie 16 mln na Dolny Śląsk.”

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Lekarz na zastępstwie ma kłopoty z dostępem do recept” 
informuje, „że są trudności z zabezpieczeniem puli recept dla lekarzy zatrudnianych na krótkotrwałe zastępstwa. Lekarz, który musi przez jakiś czas zastąpić innego lekarza w przychodni, nie może ściągnąć recept za pośrednictwem serwisu internetowego. Niektóre oddziały NFZ udostępniają im druki z opóźnieniem.”

 11 października 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Refundowane antybiotyki bez antybiogramu” informuje o stanowisku Ministerstwa Zdrowia przesłanym do Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w związku z problemem uzależnienia refundacji antybiotyków od wyników badań dodatkowych.  „Minister zdrowia uznał, że "ordynacja refundowanego antybiotyku może mieć charakter empiryczny (…). Wykonanie antybiogramu w zdecydowanej większości przypadków nie jest warunkiem koniecznym do zaordynowania refundowanego antybiotyku“. W piśmie do PPOZ płatnik informuje, że opinia ministra zdrowia w sprawie ordynacji antybiotyków, bez konieczności wykonania badania posiewowego, jest wiążąca dla NFZ.”

  

10 października 2012 roku

Tygodnik Polityka w artykule Joanny Solskiej „Sezonowy przegląd patologii” dokonuje analizy problemów polskiej ochrony zdrowia i powodów, dla których coraz więcej szpitali pogrąża się w długach. W tekście czytamy m.in. „Wprawdzie NFZ jest monopolistą, ale to tylko płatnik. Polityki zdrowotnej w kraju nie kształtuje nikt. Nikt, ani centralnie, ani lokalnie, nie planuje na co trzeba wydawać publiczne pieniądze. Ile w poszczególnych regionach powinno być łóżek szpitalnych, jakich oddziałów brakuje, a których jest za dużo?”    

 

4 października 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w artykule Katarzyny Lisowskiej „PIP o notorycznym łamaniu przepisów prawa pracy w ochronie zdrowia” informuje o wynikach kontroli przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim. „- W 29 proc. kontrolowanych placówek nieprzestrzeganie są normy dotyczące doby pracy, a wynika to z planowania pracy w nadliczbowych godzinach. Podobnie wygląda zachowanie przepisów określających kwestie dobowego odpoczynku po dyżurach. W większości, bo aż w 57 proc. placówek wykryto nieprawidłowości dotyczące treści regulaminów pracy, które polegały m.in na braku aktualnych rozkładów czasu pracy - wymienia Barbara Kaszycka, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.”
Jak wynika z informacji przekazanych przez Państwową Inspekcję Pracy podobna sytuacja panuje w całym kraju.