Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Kwiecień 2013
03.04.2013

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z Ireneuszem Ryszkielem, Dyrektorem Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej dotyczące sposobów  upowszechnienia wiedzy  na temat poprawnych form informowania o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, rejestrujące się zarówno u Wojewody jak i w Izbie Lekarskiej.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  w Katowicach.


05.04.2013

Uroczysta promocja doktorska w Teatrze Nowym w Zabrzu, podczas której dr Jacek Kozakiewicz serdecznie pogratulował ukończenia studiów 69 doktorom i 12 doktorom habilitowanym z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezes wyraził  słowa uznania i podziękowania dla władz uczelni i całego grona nauczycieli akademickich  za trud włożony w kształcenie młodych lekarzy, którym życzył dalszych osiągnięć zawodowych, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy i wdzięczności zadowolonych pacjentów.


06.04.2013

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach ostatnie wspólne posiedzenie delegatów, przed kończącym VI kadencję Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym.

Więcej informacji w majowym wydaniu Pro Medico.


08.04.2013 

Wizyta w Radio EM, rozmowa dotycząca aktualnych problemu ochrony zdrowia i środowiska lekarskiego.

Udział w posiedzeniu Komisji Bioetycznej.

 

10.04.2013

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

12.04.2013

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa dla Lekarzy Biegłych Sądowych Opiniujących w Sprawach Ubezpieczeń Społecznych zorganizowana w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przez zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo - lekarskiego. Udział w niej wzięli zainteresowani problematyką lekarze - biegli sądowi. Wśród zaproszonych gości przybyli wiceprezes SO w Katowicach Pani Sędzia Marcela Faska - Jagła oraz zastępca dyrektora O/ZUS w Chorzowie Pani mgr Zofia Muczko. Na program złożyły się wykłady sędziego wydziału ubezpieczeń społecznych, przedstawicieli ZUS oraz biegłego. Bardzo ciekawym punktem był wykład na temat odpowiedzialności zawodowej biegłego sądowego. W słowie wstępnym prezes ŚIL dr Jacek Kozakiewicz przypomniał, że lekarzem się „jest” a biegłym „się bywa” i biegli nie zawsze są traktowani z należytą atencją zaś obowiązujące ustawodawstwo deprecjonuje wynagrodzenia zbiegłych za opiniowanie. Rysuje się jednak "światło w tunelu" - konsultowane są nowe ustalenia dotyczące wynagrodzeń  powodujące, że zapewne już w niedalekiej przyszłości dojdzie do poprawy w tym zakresie.

 

15.04.2013

Spotkanie z prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeuszem Donocikiem, podczas którego omówiono możliwości współpracy w zakresie wspierania działalności leczniczej prowadzonej przez indywidualnych lekarzy.


16.04.2013

Konferencja w Domu Lekarza pt. „Specjalizacja – nadzieje i problemy, przepisy a rzeczywistość” poświęcona problemom, z jakimi zmagają się młodzi lekarze tuż, przed, lub w trakcie specjalizacji. Podczas spotkania przedstawiono wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej za pomocą portalu społecznościowego Facebook, które wykazały omijanie przepisów prawa pracy i zmuszanie lekarzy do świadczenia pracy w nadgodzinach bez zapłaty lub na umowach kontraktowych. Problemem okazały się też niezbyt wysokie - w ocenie rezydentów - pensje, które skłaniają młodych lekarzy do szukania innego zajęcia. Dr Jacek Kozakiewicz zastrzegł, że choć metodologia badań nie była naukowa, to pokazała jednak pewne problemy, których nie chce chować pod kołdrę, lecz pragnie uczynić je przedmiotem refleksji w środowisku. Prezes dodał także, że niektórzy dyrektorzy szpitali kierowani troską o finanse patrzą na "pewne sprawy" w zbyt krótkiej perspektywie.  Rolą konferencji było więc uświadomienie decydentom odpowiadającym za szkolenie i organizowanie pracy lekarzy w trakcie specjalizacji, na jakie problemy napotykają młodzi medycy, a wyniki przeprowadzonej ankiety może staną się iskrą, która zapoczątkuje zmiany w sposobie kształcenia młodych lekarzy.


17.04.2013

Udział w pogrzebie śp. dr Jana Ornowskiego, byłego lekarza i oficera WP, specjalistę organizacji ochrony zdrowia, uczestnika Kampanii Wrześniowej 1939 roku,odznaczonego medalem GLORIA MEDICINAE. Swoim długim i pracowitym życiu pełnił funkcje: Komendanta 106. Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Gliwicach, Dyrektora Woj. Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej w Katowicach (1958 – 1975), Zastępcy Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu (1975 – 1993), Woj. Insp. Orzecznictwa Inwalidzkiego o/ZUS w Sosnowcu (1964 – 1993). Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kaplicy na cmentarzu parafialnym przy al. Mireckiego w Sosnowcu.


19-21.04.2013

IV spotkanie szkoleniowe z udziałem Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczących Okręgowych Sądów Lekarskich oraz Konwentu Prezesów w Piechowicach k. Szklarskiej Poręby. Spotkanie dało możliwość kontynuacji  wspólnego dialogu w przedmiocie najistotniejszych problemów samorządów lekarskich, m.in. w zakresie odpowiedzialności zawodowej, prawnych i finansowych aspektów bezpiecznego prowadzenia działalności przez lekarzy, problemów etycznych w medycynie, postępowania sądowego w sprawie odzyskania pieniędzy z Ministerstwa Zdrowia, przebiegu i zaawansowania akcji wyborczej w poszczególnych izbach, stosowanych zasad przeszkolenia lekarzy i lekarzy dentystów po przerwie w wykonywaniu zawodu lekarza. Przedstawiono także uwagi wynikające z kontroli prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, dr Tadeusz Urban przedstawił wykład na temat „Taktyki postępowania OROZ w zakresie oceny spraw wpływających do kancelarii w świetle przesłanek o naruszenie art. 53 Ustawy o izbach lekarskich”. Intersujące wystąpienie miał dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Andrzej Malicki, który poruszył temat odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej lekarzy za popełniony błąd medyczny. Spotkanie było dobrą okazją do merytorycznych dyskusji i poznania  wzajemnych doświadczeń  w rozwiazywaniu  problemów dotykających środowisko lekarskie.


22.04.2013

Spotkanie w Śląskiej Izbie Adwokackiej z dziekanem ORA adw. Romanem Kuszem oraz Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej dr Tadeuszem Urbanem, podczas którego dr Jacek Kozakiewicz podziękował Okręgowej Radzie Adwokackiej za docenienie jego działalności samorządowej i uhonorowanie jego osoby „Diamentową Temidą 2013”. Rozmawiano także o nowych formach współpracy obu samorządów zawodowych, m.in. dotyczących utworzenia zespołu ekspertów w różnych dziedzinach medycznych (rekomendowanych przez samorząd lekarski), a także współpracy z kancelariami adwokackimi.


23.04.2013

Spotkanie w Sport Klinice w Żorach, poświęcone omówieniu kolejnych wspólnych przedsięwzięć sportowo-naukowych, m.in. planowanej 6-7 września II Konferencji Naukowej „Medycyna i Sport” oraz towarzyszącej imprezie sportowej: Letniego Pucharu Polski Lekarzy i Farmaceutów w tenisie ziemnym.


24.04.2013

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach.


25-26.04.2013

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej.


29.04.2013

Kolejne spotkanie z Prezesem  Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeuszem Donocikiem, dotycząca m.in. możliwych źródeł finansowania Muzeum Medycyny, a także  przedsiębiorczości lekarzy.


30.04.2013

Spotkanie z Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. P. Jałowieckim.

  


oprac. Aneta Kuśnierz


dodał: Tomasz Gawlik