Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Maj 2013

1-5 maja

Wyjazd na Białoruś, spotkanie z lekarzami polskiego pochodzenia, wizyta w rodzinnych stronach Mickiewicza, Kościuszki i Orzeszkowej, polskie miejsca pamięci…

6 maja

Spotkanie z konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki prof. Wandą Romaniuk.


7  maja

Spotkanie z przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego, Andrzejem Gościniakiem.


8 maja

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, na zaproszenie Marioli Bartusek, przewodniczącej OIPiP w Katowicach.


9 maja

Spotkanie z dr Stefanem Stenclem - przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach.


10 maja

Spotkanie z prof. Zygmuntem Woźniczką w sprawie projektu Muzeum Medycyny.

14 maja

Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywał się w Katowicach.

15 maja

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Zawierciu. Na zaproszenie przedstawicieli Delegatury zawierciańskiej prezes ORL Jacek Kozakiewicz wraz z członkami Prezydium ORL zwiedzali Szpital Powiatowy w Zawierciu i prowadzili rozmowy z Dyrekcją na temat jego bieżącej działalności i planowanych inwestycji. W trakcie wizyty miało również miejsce spotkanie z zespołem lekarskim Szpitala, a także wręczenie listów gratulacyjnych i upominków lekarzom, zasłużonym dla rozwoju medycyny w regionie.
(Więcej w lipcowo-sierpniowym wydaniu  „Pro Medico”).

16 maja

Spotkanie powitalne z członkami sześciu chórów lekarskich z Białegostoku, Katowic, Olsztyna, Poznania, Szczecina i Warszawy, które przyjechały na zaproszenie Śląskiej Izby Lekarskiej, by wziąć udział w organizowanym już po raz drugi przez naszą izbę Ogólnopolskim Koncercie Chórów Lekarskich. (Więcej na temat Koncertu w lipcowo-sierpniowym wydaniu  „Pro Medico”).

17 maja

Wizyta  w  Radio Katowice, której celem było m.in. poinformowanie słuchaczy o odbywającym się  Ogólnopolskim  Koncercie  Chórów Lekarskich.

Udział we Mszy św. w Bazylice  św. Wojciecha w Mikołowie, sprawowanej  w intencji wszystkich zmarłych lekarzy i lekarzy  dentystów. Po nabożeństwie połączone chóry lekarzy wykonały pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke „MAGNIFICAT” Johna Rutter’a.


18 maja

 W „Domu Lekarza” miało miejsce spotkanie z uczestnikami III Ogólnopolskiego  Konkursu  Fotograficznego „Okiem Eskulapa”. Prezes Jacek Kozakiewicz wraz z dr Jackiem Tętnowskim, reprezentantem Naczelnej Rady Lekarskiej oraz dr Grzegorzem Góralem, przewodniczącym Komisji ds. Kultury ORL w Katowicach wręczyli nagrody laureatom. Uroczystemu spotkaniu towarzyszyła wystawa prac nadesłanych na konkurs. (Więcej na ten temat w czerwcowym i lipcowo-sierpniowych numerze „Pro Medico”).

Udział  w koncercie w kościele św. Stanisława B.M. w Czeladzi w trakcie którego połączone chóry lekarskie po raz drugi brawurowo wykonały „MAGNIFICAT” Johna Rutter’a.


19 maja 

Msza św. w  kościele akademickim w Katowicach w intencji zmarłej Śp. Prof. Rozalii Osuch-Jaczewskiej, laureatki Wawrzynu Lekarskiego.


20  maja 

Wystąpienie w trakcie XXXVI sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która została poświęcona problemom ochrony zdrowia w województwie Śląskiem. Prezes ORL Jacek Kozakiewicz zabrał głos w imieniu samorządów medycznych, przedstawiając również punkt widzenia pielęgniarek i położnych oraz aptekarzy. Mówiąc o niedofinansowaniu systemu prezes pokazał dane, z których wynikało, że pod względem wydatków z budżetów samorządów na zdrowie obywateli, nasze województwo plasuje się na piątym miejscu, daleko za pomorskim, dolnośląskim czy mazowieckim.  – Rolą państwa jest zapewnienie źródeł finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia, a możliwości pozyskania środków wydają się być ograniczone – mówi prezes i wyliczał – Bez podniesienia składki, urealnienia koszyka świadczeń gwarantowanych, wprowadzenia współpłacenia pacjentów czy opracowania systemu dodatkowych ubezpieczeń, ochrona zdrowia w Polsce będzie nadal kulała. – kontynuował prezes Kozakiewicz.
Przemawiając do radnych zwrócił także uwagę na problem koordynacji i odpowiedzialności za sprawne działanie opieki zdrowotnej. – Nie istnieje żaden akt prawny, który w sposób kompleksowy wskazywałby katalog organów władzy publicznej, odpowiedzialnych za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu. – konstatował prezes ORL. Jego zdaniem potrzebne są kompleksowe zmiany, których podstawą powinno być oddzieleni roli płatnika od organizatora ochrony zdrowia, decentralizacja NFZ – zarówno organizacyjna, jak i finansowa oraz wydłużenie okresu kontraktowania świadczeń przez Fundusz do minimum 5 lat, a w przypadku szpitali posiadających SOR do siedmiu lub nawet ośmiu.
Ważnym punktem wystąpienia dr Kozakiewicza, był także ten poświecony problemom demograficznym, wynikającym z podnoszenia się średniej wieku lekarzy w wielu specjalnościach oraz trudnościom, jakie piętrzą się przed młodymi medykami, którzy rozpoczynają ścieżkę kształcenia podyplomowego.
W historycznej sali posiedzeń Sejmu Śląskiego w trakcie debaty głos zabrali także Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Grzegorz Nowak, dyrektor ŚOW NFZ Mariusz Kleszczewski, wicemarszałek województwa, a także, w imieniu Zygmunta Łukaszczyka - wojewody śląskiego, dyrektor Ireneusz Ryszkiel.
Kilkugodzinna debata w wielu miejscach sprowadzała się do przerzucania się bardzo szczegółowymi danymi statystycznymi, mówiącymi o liczbie łóżek szpitalnych, kondycji finansowej kilkudziesięciu szpitali w województwie i średniej długości dni hospitalizacji na poszczególnych oddziałach. W ocenie Małgorzaty Ochęduszko – Ludwik, radnej sejmiku z ramienia SLD wiele wystąpień zorientowanych było na „słupki” i wskaźniki, natomiast prezes Kozakiewicz skupił się na podmiocie problemu, czyli człowieku.   


21 maja 

Rozmowa  w  Radio eM w związku z debatą na temat ochrony zdrowia, która miała miejsce dzień wcześniej  w trakcie XXXVI sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Spotkanie ze współorganizatorami Pucharu Lekarzy i Farmaceutów w tenisie ziemnym  zaplanowanym w dniach 6-8września 2013 r.


22 maja 

Posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach.


23-26 maja

Udział w VII Kongresie Polonii Medycznej w Krakowie oraz w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.


28  maja

Spotkanie w Regionalnej  Izbie Gospodarczej, omówienie  przygotowań do panelu medycznego podczas III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw we wrześniu 2013 r.