Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Wykonywania zawoduLekarz bądź lekarz dentysta ubiegający się o prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego powinien złożyć Wniosek W-1, trzy zdjęcia biometryczne oraz załączyć dokumenty wyszczególnione na wniosku.

Lekarz bądź lekarz dentysta ubiegający się o prawo wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego powinien złożyć Wniosek W-2 wraz z wyszczególnionymi załącznikami oraz ankietą "ocena stażu podyplomowego". Do wniosku należy dołączyć również kserokopię świadectwa pierwszego zdanego egzaminu końcowego (oryginał do wglądu).

PRZENIESIENIE SIĘ lekarza do izby, na obszarze której zamierza wykonywać zawód, następuje na jego wniosek.

Lekarz bądź lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu ubiegający się o przeniesienie i wpisanie na listę członków ŚIL powinien złożyć Wniosek W-3 wraz z załącznikami wyszczególnionymi na wniosku.

LEKARZ, LEKARZ DENTYSTA, KTÓRY WYKONYWAŁ ZAWÓD ZA GRANICĄ a zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie RP powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby oraz złożyć następujące dokumenty:

 

  • prawo wykonywania zawodu, 
  • świadectwo pracy bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w charakterze lekarza za granicą (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
  • zaświadczenie o niekaralności zawodowej w kraju gdzie ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
  • wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie gdzie ostatnio lekarz wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

 

Załączniki do tej informacji:


Załączniki