Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Eksperymentu medycznegoOsoba lub inny podmiot zamierzający przeprowadzić badanie kliniczne - eksperyment medyczny składa do komisji bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Przewodniczący komisji bioetycznej, po zapoznaniu się z dokumentacją, wyznacza członków komisji, bądź powołuje innych ekspertów do przygotowania projektu opinii.
W posiedzeniu komisji bioetycznej, na którym omawiany jest projekt opinii, uczestniczy podmiot zamierzający przeprowadzić badanie kliniczne - eksperyment medyczny w celu prezentacji projektu i udzielania wyjaśnień.
Komisja bioetyczna może wyrazić stanowisko w sprawie uzupełnienia opiniowanego projektu o dodatkowe warunki dopuszczające jego przeprowadzenie.
Komisja bioetyczna podejmuje uchwałę wyrażającą opinię w drodze głosowania tajnego.
Komisja bioetyczna wyraża opinię nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji eksperymentu.
Postępowanie w sprawie wyrażenia opinii jest poufne.
Od wydanej uchwały, podmiot zamierzający przeprowadzić projekt badawczy, kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym ma być on przeprowadzony oraz komisja bioetyczna właściwa dla ośrodka, który ma uczestniczyć w wieloośrodkowym projektem badawczym, mogą wnieść odwołanie do Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, za pośrednictwem Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Opłaty za czynności Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej reguluje uchwała nr 49/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. (Załącznik poniżej)


Załączniki