Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Dodatni wynik finansowy ŚOW NFZ w wysokości blisko 200 mln zł za rok 2013 - 05.2014Dodatni wynik finansowy  ŚOW NFZ w wysokości blisko 200 mln zł.
Pismo Prezydium ORL w tej sprawie do ŚOW NFZ i odpowiedź Funduszu.


Katowice, dnia 7.05.2014r.

ŚIL/ 2739/14Szanowny Pan
Tomasz Uher
p.o. Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Kossutha 13
Katowice

Prezydium ORL analizując sporządzone w dniu 12 marca 2014r. sprawozdanie  z wykonania planu finansowego ŚOW NFZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r., z olbrzymim zaskoczeniem przyjęło wykazanie w nim dodatniego wyniku finansowego w wysokości blisko 200 mln zł.
Jak wynika ze sprawozdania, we wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych, zarówno w lecznictwie zamkniętym jak i ambulatoryjnym, nie zrealizowano zakładanego planu finansowania świadczeń.
Świadomi trudności, z którymi stykają się chorzy woj. śląskiego w dostępie do wielu świadczeń medycznych, a także powszechnie znanych problemów szpitali i poradni w pozyskiwaniu kontraktów w wysokości pozwalających na realizacje koniecznych potrzeb i otrzymania należności za wykonane wcześniej tzw. świadczenia ponad limitowe, prosimy o pilne wyjaśnienie przyczyn niewykorzystania w 2013r. środków finansowych, których wysokość jest równoważna z rocznym budżetem kilku szpitali.
Zwracamy się także z prośbą o przekazanie informacji na jaki cel zostały przeznaczone te niewykorzystane środki finansowe.Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej

Jacek Kozakiewicz


Do wiadomości:
Łukasz Falgier - Przewodniczący Rady ŚOW NFZ

 


Odpowiedź Funduszu:

 

W odpowiedzi pismem z dnia 20 maja 2014 p.o. Dyrektor Tomasz Uher poinformował nas ,
że:
1.Na
wynik finansowy ŚOW NFZ największy wpływ miało wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w ramach refundacji leków, wykorzystano jedynie 88,38 % planowanej kwoty, co skutkowało kwotą 155 815,92 tys. zł środków niewykorzystanych.

2.Środki w pozycji refundacja cen leków i środki w leczeniu szpitalnym w pozycjach B2.3.1.1 ( leki w programach lekowych terapeutycznych ) i B2.3.2.1 ( leki w chemioterapii ) nie mogą być przeznaczone na inne świadczenia zdrowotne, w szczególności na kontrakty śląskich szpitali nie związane z refundacją leków.

3. Zaangażowanie w 100 % wszystkich dostępnych w planie finansowym środków na świadczenia zdrowotne nie było możliwe z uwagi na;
- brak informacji przed ukończeniem okresu rozliczeniowego o rzeczywistej wartości wykonanych świadczeń zdrowotnych
-upływ terminu rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych ( 16 lutego następnego roku )
-brak 100% realizacji planu określonego w realizowanych ze świadczeniodawcami umowach,.

A jako podsumowanie skrótu informacja dla nas i naszych Koleżanek i Kolegów najważniejsza, że 200 mln złotych wróciło do dyspozycji centrali NFZ.

Poniżej pełny tekst odpowiedzi:Załączniki