Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komunikat 98/2014 ŚOW NFZ - 11.2014Odpowiedź ŚOW NFZ z dnia 18.11.2014 na pismo Beskidzkiej Izby Lekarskiej w poniższej sprawie.

 

W odpowiedzi  ŚOW NFZ informuje:

"...za uzasadnione należy uznać stanowisko, zgodnie z którym medycznie usprawiedliwiona konieczność kontynuacji leczenia, pozostającego poza zakresem świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych, związana z rozpoczętym leczeniem u świadczeniobiorcy w ramach realizacji świadczenia gwarantowanego ze środków publicznych, pozostaje poza zakresem stosowania wyłączenia , o którym mowa była w komunikacie ŚOW NFZ ."

Odpowiedź ŚOW NFZ na pismo ŚIL z dnia 02.07.2014

W odpowiedzi  ŚOW NFZ informuje:

"...komunikat został umieszczony w związku z otrzymaną interpretacją z MZ.
...aktualnie prowadzona jest korespondencja pomiędzy tutejszym oddziałem , a centralą NFZ i MZ w sprawie wyjaśnienia kwestii poruszonych w piśmie ."

Pełna treść odpowiedzi w załączniku poniżej.

 

 

ŚIL/RP/27/ 3830 /2014                                                                          Katowice, 02.07.2014 r.Sz. Pan
Tomasz Uher
p.o. Dyrektora
Śląskiego OW NFZ


W związku z komunikatem 98/2014 z dnia 25.06.2014 prosimy o podanie podstaw prawnych ogłoszenia tego komunikatu. Tak  niekorzystna interpretacja prawa wymaga szerszego uzasadnienia ze strony NFZ.
Według naszej wiedzy pacjentom nowe zasady ograniczą dostęp do świadczeń zdrowotnych, niepotrzebnie, niezgodnie ze wskazaniami medycznymi wydłużą proces leczniczy, zwiększą koszty udzielania świadczeń zdrowotnych.
Zasady przytoczone w komunikacie ograniczają swobodę działalności gospodarczej podmiotów działających na rynku usług zdrowotnych. Świadczeniodawcom udzielającym świadczeń w ramach umów NFZ, mających określony harmonogram pracy,  płaci się za udzielone świadczenia zdrowotne, a nie za gotowość udzielania świadczeń w wyznaczonym czasie.

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach

Jacek Kozakiewicz

 

Komunikat nr 98/2014
dla świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie udzielania stomatologicznych świadczeń niegwarantowanych w godzinach przyjęć w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi udzielania stomatologicznych świadczeń niegwarantowanych w godzinach przyjęć w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa brak jest możliwości udzielania świadczeń niegwarantowanych w czasie wyznaczonym w harmonogramie pracy lekarza dentysty do udzielania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

 


Załączniki