Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

5.11.2015 (czwartek) godz. 15.305.11.2015 (czwartek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM PO CIĘŻKIM URAZIE


Jest to jednodniowy kurs doskonalący, w formie warsztatów praktycznych przeplatanych prelekcjami.  Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przygotowany szczególnie dla lekarzy bez znaczących doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia.

 

Koszt uczestnictwa - 50zł
Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych


Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny

Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

 


Ramowy PROGRAM

1.Wprowadzenie:  urazy - odrębności anatomiczno-fizjologiczne u dzieci,
   odrębności i charakterystyka urazów u dzieci, mechanizmy urazu, łańcuch przeżycia,
   złota godzina, platynowe 10 min.

2. Etap przedszpitalny - postępowanie na miejscu zdarzenia: 
    Ocena chorego dziecka po urazie ( pierwotna i powtórna ) – wywiad, badanie urazowe.

3. Przygotowanie do transportu i bezpieczny transport chorego do szpitala:
   - problemy anestezjologiczne i chirurgiczne. Kołnierz,  użycie deski ort, zaopatrzenie dróg oddechowych,
    wentylacja, tlenoterapia, resuscytacja płynowa, monitorowanie funkcji życiowych,
   tamowanie krwotoku, postępowanie w uszkodzeniu dużych naczyń krwionośnych,
   zaopatrzenie złamania, opatrunki, odma prężna

4. Dziecko z urazem w SOR - etap szpitalny:   
   - schematy postępowania w zależności od rodzaju urazu, FAST, damage control.,
    podejrzenie krwotoku wewnętrznego, punkcja lavage, CT jamy brzusznej.  
    Wstrząs krwotoczny, uraz wielomiejscowy, uraz czaszkowo – mózgowy,

Warsztaty w grupach na stanowiskach instruktorskich!
Analiza przypadków!

 

 

 

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną:
kursy@izba-lekarska.org.pl