Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Okręgowy Sąd LekarskiOBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXVIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 28 listopada 2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w KatowicachNa podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 31 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów tych delegatów, § 1 uchwały Nr 1/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.11.2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się, co następuje:

§ 1


W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowego Sądu Lekarskiego na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że:
Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. Binkiewicz Przemysław
2. Dyaczyńska-Herman Anna
3. Dyrda Adam
4. Finik Maciej
5. Górska-Pudlik Elżbieta
6. Gruca Andrzej
7. Gucze Paweł
8. Hawranek Marek
9. Iwańska Jadwiga
10. Iwański Grzegorz
11. Jachimiak Irena
12. Kocot Jacek
13. Kondys Marek
14. Korniak Danuta
15. Krupiński Józef
16. Mandat Mirosława
17. Miklasińska Jadwiga
18. Mleczko Wojciech
19. Nasiek-Palka Anna
20. Nasiłowski Władysław
21. Nowak Stanisław
22. Ociepka Bożena
23. Sielańczyk Andrzej
24. Stasiów Andrzej
25. Stefaniak Jarosław
26. Stencel Stefan
27. Szozda Ryszard
28. Tyczyński Andrzej
29. Warmuziński Zenon
30. Więckowski Wiesław
31. Włusek Mariusz
32. Wojciechowska-Wieja Anna
33. Zakrzewska Marzena

Przewodniczący Zjazdu
Janusz Heyda

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Katowice, dnia 28 listopada 2009 r.