Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Z historii Śląskiej Izby LekarskiejLATA 1935 - 1951

 

•    Pierwsze wybory do Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej odbyły się 5 maja 1935 roku w  lokalu izby w Katowicach, Plac Wolności 8/1Katowicach. Przewodniczącym Zarządu został Ignacy Nowak (1887-1966, lekarz ginekolog z Chorzowa), zastępcą – Maksymilian Wilimowski (1886-1951, lekarz chirurg z Katowic), drugim zastępcą był – Jan Kubisz (1885-1948, lekarz chirurg z Cieszyna).

•    Wraz z wybuchem II wojny światowej Izba przestała działać.

•    2 lutego 1945 roku utworzono Izbę Lekarską Śląsko-Dąbrowską. Komisarycznym przewodniczącym został jej organizator Edward Hanke (1895-1975, lekarz ogólny z Chorzowa).  W czerwcu  1945 roku ukonstytuował się Komisaryczny Zarząd Śląsko – Dąbrowskiej Izby Lekarskiej: przewodniczący - Kornel Michejda (1887-1960, chirurg pochodzący z Zaolzia), wiceprezesi: Edward Hanke, Kazimierz Golonka (1902-1979, lekarz neurolog i psychiatra z Katowic).

•    W sierpniu 1945 roku prezesem izby został Kazimierz Golonka (1902-1979, lekarz neurolog i psychiatra z Katowic).

•    Zarząd izby mianowany zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 8 września 1947 roku ukonstytuował się następująco: przewodniczący Kazimierz Golonka, wiceprzewodniczący: Edward Hanke, Edward Cienciała (1892-1951, lekarz ogólny z Siemianowic Śląskich).

•    W 1951 roku izby lekarskie uległy likwidacji. (Likwidacja izb nastąpiła na mocy ustawy z 18 lipca 1950r. (Dz.U.1950, nr 36, poz.326). Likwidacja Śląsko - Dąbrowskiej Izby Lekarskiej zakończyła się 31 maja 1951 roku. Jej majątek został przejęty przez Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia.

 

 

ODRODZENIE SIĘ IZB LEKARSKICH W POLSCE


Wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1978 r. i słowa z jakimi zwrócił się do milionów uczestników, koncelebrowanych przez siebie Mszy, wywołały szeroki oddźwięk społeczny. Na fali ogólnego poruszenia oraz coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej kraju, w połowie 1980 rozpoczęła się seria robotniczych strajków, które w efekcie doprowadziły do podpisania Porozumień sierpniowych i powołania do życia ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Związek stał się wielkim ruchem społeczno – niepodległościowym, który poruszył rzesze Polaków. Odżyły m.in. idee upowszechniania  samorządności, zarówno terytorialnej  jak i zawodowej. Stan wojenny wprowadzony w  Polsce w 13  grudnia 1981 r. i trwający  do 1983 r. uniemożliwił realizację tych  idei. Jednakże w połowie lat ’80 ub. wieku  pojawił się  sprzyjający klimat dla odrodzenia się samorządu lekarskiego.
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (1985) jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie reaktywacji izb.
Okazją do prac nad kształtem przyszłego samorządu stała się dyskusja nad założeniami do projektu ustawy o opiece zdrowotnej i zawodach medycznych.
17 maja 1989 roku głosami posłów na Sejm IX Kadencji uchwalono ustawę o izbach lekarskich, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1990 roku.
Nowa ustawa o izbach lekarskich została przegłosowana przez Sejm RP po rozpatrzeniu poprawek Senatu 2 grudnia 2009 roku (Dz. U. z 2009, nr 219, poz. 1708).
Nowa ustawa zastąpiła wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 1989 roku i zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2010 roku.

 


WŁADZE ODRODZONEGO ŚLĄSKIEGO SAMORZĄDU LEKARZY (po 1989 r.)I kadencja (1989-1993)

przewodniczący: Zygfryd Wawrzynek
wiceprzewodniczący: Kazimierz Klecz, Maria Klimowicz

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Władysław Nasiłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Tomira Neumayer - Sawaryn

 


II kadencja (1993-1997)

przewodniczący: Wojciech Marquardt
wiceprzewodniczący: Jacek Kozakiewicz, Andrzej Spisak, Krzysztof Ślaski

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Stanisław Nowak
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Tomira Neumayer - Sawaryn
                                                                                         Stefan Kopocz (od 13.04.1996)

 

III kadencja (1997-2001)

przewodniczący: Wojciech Marquardt
wiceprzewodniczący: Jan Kłopotowski, Krzysztof Ślaski

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Władysław Nasiłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Mieczysław Dziedzic


IV kadencja (2001-2005)

przewodniczący: Maciej Hamankiewicz
wiceprzewodniczący: Halina Borgiel – Marek, Wojciech Marquardt, Janusz Heyda

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Władysław Nasiłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Stefan Kopocz


V kadencja (2005-2009)

przewodniczący: Maciej Hamankiewicz
wiceprzewodniczący: Wojciech Marquardt, Janusz Heyda, Krzysztof Ślaski

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Stefan Stencel
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Stefan Kopocz

 


VI kadencja (2009-2013)

prezes: Jacek Kozakiewicz
wiceprezesi: Halina Borgiel – Marek, Maciej Hamankiewicz

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Stefan Stencel
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Tadeusz Urban

 


VII kadencja (2013-2017)

prezes: Jacek Kozakiewicz
wiceprezesi: Rafał Kiełkowski, Maciej Hamankiewicz

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Adam Dyrda
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Tadeusz Urban