Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Listopad 201523 listopada 2015 roku

„Dziennik Zachodni” w artykule autorstwa Macieja Mituły „Od przyszłego roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia” podaje, że już w styczniu 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać e- ZLA, czyli zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej, które w sposób automatyczny zostaną przekierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. „Do końca 2017 r. będą funkcjonowały równolegle dwie formy zwolnień lekarskich: papierowa i elektroniczna. Jeżeli lekarz wystawi pracownikowi zwolnienie w formie papierowej, to będzie miał obowiązek poinformowania pacjenta o konieczności dostarczenia tego zwolnienia do pracodawcy. Całkowite wyeliminowanie zwolnień lekarskich w formie papierowej nastąpi 1 stycznia 2018 roku (…)”.

20 listopada 2015 roku

„Gazeta Wyborcza” w tekście Judyty Watoły „Nowatorskie operacje w Zabrzu” podaje, że „w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu przeprowadzono wczoraj pierwsze w Polsce operacje ginekologiczne z użyciem noża plazmowego”. Narzędzia tego używano już m.in. w  laryngologii, okulistyce oraz neurochirurgii, jednak do tej pory nie w ginekologii, zatem wczorajsze dwa zabiegi są pionierskie w Polsce. Przeprowadzono je metodą laparoskopowa. „Pacjentki, które operowano wczoraj w CZKiD w Zabrzu, cierpiały na endometriozę (…)”.

 

12 listopada 2015 roku

„Dziennik Gazeta Prawna” w tekście Patryka Słowika „Na wsi lepiej nie chorować, bo brakuje aptek i lekarzy” przytacza informacje z raportu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, z którego wynika, iż mieszkańcy obszarów wiejskich posiadają utrudniony dostęp do infrastruktury służby zdrowia, dwukrotnie niższą liczbę aptek i punktów aptecznych, dużo częściej rezygnują z wizyt medycznych oraz rzadko korzystają z porad lekarskich. „Jak wskazują autorzy opracowania, na przestrzeni lat widać poprawę sytuacji w zakresie polityki zdrowotnej na terenach wiejskich. Świadczyć o tym może choćby to, że nie ma już wyraźnych dysproporcji między wsią a miastem w średniej długości trwania życia czy śmiertelności niemowląt. Nadal jednak jest wiele problemów do rozwiązania. Jeden z najważniejszych to niska dostępność mieszkańców wsi do aptek i przychodni (…)”.

5 listopada 2015 roku

Portal internetowy „Rynek Zdrowia” w tekście „ORL w Katowicach za powołaniem Śląskiego Instytutu Onkologii” informuje o poparciu Prezydium ORL w Katowicach projektu  powołania Śląskiego Instytutu Onkologii jako niezależnego projektu badawczego. W piśmie do Ministra Zdrowia prezes ORL Jacek Kozakiewicz w imieniu Prezydium ORL wyraża przekonanie, że powołanie Śląskiego Instytutu Onkologii będzie miało niebagatelne znaczenie dla leczenia onkologicznego w Polsce i na Śląsku. Oddział w Gliwicach- Centrum Onkologii- Instytut im. M. Curie- Skłodowskiej, wypracował już znakomitą, międzynarodową pozycję, a polska onkologia (radioterapia) jest także często utożsamiana z Gliwicami.