Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Urlop szkoleniowy 

Urlop szkoleniowy, przysługuje lekarzowi-pracownikowi w wymiarze:
- 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
- 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego. Lekarzowi  zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, w określonych przypadkach przysługują uprawnienia dotyczące płatnego urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zagwarantowane w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., Dz.U.2015.464 j.t. (dalej ZawLek) oraz ustawie Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974, Dz.U.2014.1502 j.t.  (dalej K.p.).
Urlop szkoleniowy, przysługuje lekarzowi-pracownikowi w wymiarze:
- 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
- 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (art. 103 2 § 1 K.p.)

Urlop szkoleniowy, przysługuje również lekarzowi-pracownikowi w wymiarze:
- 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. (art. 16s ust. 2 ZawLek)
Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Poza wyżej wymienionymi przypadkami udzielenie pracownikowi płatnego urlopu szkoleniowego jest wynikiem dobrowolnych ustaleń z pracodawcą. Dobrą praktyką obowiązującą w niektórych podmiotach leczniczych jest zagwarantowanie lekarzom w regulaminie pracy, prawa do określonej w roku liczby dni płatnego urlopu szkoleniowego.

radca prawny
Jakub Frakowski
Zespół Radców Prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej

Podstawa prawna:
- ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. ( Dz.U.2015.464 j.t.)
- ustawa Kodeks pracy  z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2014.1502 j.t.)