Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

INFORMACJA DLA LEKARZY O DOSTĘPIE DO SERWISU PRAWO I ZDROWIE

data: środa, 04 marzec 2015

Mając na uwadze chęć zapewnienia wszystkim Koleżankom i Kolegom całodobowej możliwości uzyskania pomocy prawnej informujemy, że od 16 marca 2015 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, będzie możliwy bezpłatny, 14-dniowy, testowy dostęp do Serwisu Prawo i Zdrowie – Wydawnictwa Wolters Kluwer.
Zgłoszenia lekarzy i lekarzy zainteresowanych korzystaniem z Serwisu przyjmujemy na formularzu zgłoszeniowym.
Po sprawdzeniu danych przesłanych w formularzu na adres e-mailowy w nim podany zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z dalszą instrukcją postępowania.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości dostępu do Serwisu, w którym można znaleźć nie tylko rozwiązanie interesującego problemu, ale także wiele ciekawych opinii i ekspertyz.
Jednocześnie prosimy o podzielenie się z nami swoimi opiniami, najchętniej na adres mailowy: sekretariat@izba-lekarska.org.pl, najlepiej w  terminie do 31 marca  br.  
Po przeanalizowaniu okresu testowego, uwzględniając zgłoszone opinie i uwagi, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty dalszego udostępnienia lekarzom Serwisu Prawo i Zdrowie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serwis Prawo Zdrowie Platinum zawiera omówienia wielu tematów związanych z prawem medycznym, w tym takich zagadnień jak:
• zakres i rodzaje prowadzonych badań lekarskich i zabiegów medycznych;
• postępowanie w sytuacji występowania chorób zakaźnych i zakażeń;
• prowadzenie, przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
• czas pracy w placówkach medycznych;
• udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy;
• odpowiedzialność prawna świadczeniodawców;
• prawa i obowiązki pacjentów;
• warunki sanitarne i fachowe w placówkach medycznych;
• udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
• formy prawne zatrudnienia personelu medycznego;
• organizacja i funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
• aspekty prawne ratownictwa medycznego;
• praktyczne aspekty zarządzania placówką medyczną;
• zasady wykonywania zawodów medycznych;
• prawo farmaceutyczne;
• prawo transplantacyjne;
• prawo zamówień publicznych;

Serwis Prawo i Zdrowie Platinum
zawiera odpowiedzi na pytania wcześniej zadawane .W przypadku pytań i wątpliwości, na które lekarz nie znalazł odpowiedzi lub wyjaśnień w Serwisie, ma on możliwość zwrócenia się o ich otrzymanie do eksperta współpracującego z Serwisem. Odpowiedzi udzielane są w terminie maksymalnie 7 dni, a informacja o odpowiedzi jest wysyłana na podany przez lekarza adres e-mail.
Szczegółowa informacja o możliwościach Serwisu oraz zasadach korzystania zawarta jest w prezentacjach znajdujących się w załącznikach.

Załączniki