Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PRAKTYKI LEKARSKIE

data: środa, 06 maj 2015

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli lekarz posiadający praktykę lekarską) wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr (Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach) wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Niedopełnienie powołanego obowiązku stanowi naruszenie ustawy o działalności leczniczej.

Zgłoszenie zmiany dotyczy także przypadku, gdy w ramach praktyki wykonywane są świadczenia na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych - należy wtedy każde takie miejsce wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

Przypominamy również o obowiązku aktualizacji w księdze rejestrowej praktyki informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 25 ustawy o działalności leczniczej). Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

W przypadku trudności w samodzielnym utworzeniu wniosku o zmianę w księdze rejestrowej praktyki można uzyskać pomoc w Dziale Praktyk Śląskiej Izby Lekarskiej. W celu usprawnienia tej procedury proszę pamiętać hasła i loginy do konta w systemie RPWDL i e-PUAP oraz hasło do poczty e-mail.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej w zakładce PRAKTYKI LEKARSKIE.   


Rafał Kiełkowski
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej