Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

DEKLARACJA ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH - OPINIE DLA SĄDÓW W CHARAKTERZE BIEGŁEGO

data: poniedziałek, 14 wrzesień 2015

W związku z coraz częstszymi prośbami  sądów skierowanymi do Śląskiej Izby Lekarskiej  o pomoc w znalezieniu lekarza specjalisty, który zechciałby wydać opinię na potrzeby prowadzonego postępowania oraz z powodu niewystarczającej liczby biegłych sądowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie danych kontaktowych prowadzonej praktyki lekarskiej (imię i nazwisko lekarza, adres praktyki, telefon kontaktowy).  Przekazanie danych zainteresowanym sądom nastąpi w celu podjęcia się przez lekarza specjalistę opiniowania w danym postępowaniu sądowym.

Niezależnie od powyższego przypominam, że istnieje możliwość wpisania się lekarza specjalisty na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, jak też wydawania opinii w charakterze biegłego w sprawach, każdorazowo po porozumieniu z konkretnym sądem, nie będąc wpisanym na ww. listę.
Informuję, że rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą  prowadzony przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach (praktyki lekarskie) jest rejestrem jawnym, ale okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów jest niejawny. W związku z powyższym uprzejmie proszę zainteresowanych lekarzy, którzy potencjalnie podejmą się wydania opinii czy też pełnienia funkcji  biegłego sądowego, o zadeklarowanie takiej zgody.
Zgoda winna być złożona do Śląskiej Izby Lekarskiej osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłana w formie skanu na adres e-mail: opiniowanie@izba-lekarska.org.pl
Jednocześnie informuję, że służymy wszelką pomocą w przypadku wątpliwości dotyczących opiniowania, sporządzania rachunków itp. Uwagi proszę zgłaszać drogą elektroniczną na ww. adres lub telefonicznie 32 60 44 236.

dr n. med. Ryszard Szozda
Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania
i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Załączniki