Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

RECEPTY REFUNDOWANE

data: środa, 20 styczeń 2016

Komunikat  Prezesa  ORL
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
W naszym newsletterze z dnia 5 stycznia 2016r. informowaliśmy, że w wyniku zmiany ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - począwszy od dnia 12 grudnia 2015r. nie ma obowiązku podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Aktualnie, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, jest uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane jedynie na podstawie znowelizowanej ustawy refundacyjnej. Warunkiem realizowania powyższego uprawnienia jest uzyskanie indywidualnego numeru recepty, nadawanego przez NFZ.
Tymczasem, jak wynika z informacji, które dotarły do

Śląskiej Izby Lekarskiej w dniu 19 stycznia 2016r., Śląski Oddział Wojewódzki NFZ  odmówił przyjęcia składanego przez uprawnionego lekarza wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane, twierdząc, że nie jest technicznie przygotowany do realizacji powyższego zadania.
Powyższe wzbudziło nasze zdziwienie i konsternację, zwłaszcza, że sam ŚOW NFZ w Komunikacie nr 138/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. informował zarówno o spoczywającym na dyrektorach oddziałów wojewódzkich NFZ obowiązku nadawania numerów dla recept refundowanych, jak również udostępnił szczegółową instrukcję występowania z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.
Podjąłem niezwłocznie stosowne kroki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, informując o problemach p.o. Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dr Krystynę Semenowicz-Siuda. Pani Dyrektor przeprosiła za zaistniałe zdarzenie odmowy przyjęcia wniosku i zapewniła, że wnioski będą przyjmowane zgodnie z wcześniejszą informacją  podaną zarówno w  Komunikacie NFZ  z dnia 21 grudnia 2015r., jak również  na naszej stronie.
Przekazując powyższe, proszę o pilną informację w przypadku napotkania trudności  w realizacji dostępu do recept,  mając jednak  nadzieję, że podobny przypadek nie powtórzy się.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Jacek Kozakiewicz