Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

SESJE MEDYCZNE Z UDZIAŁEM WYBITNYCH SPECJALISTÓW

data: piątek, 12 luty 2016

W dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress). W trakcie ponad 50 sesji poświęconych m.in. różnym dziedzinom medycyny oraz aspektom polityki zdrowotnej, udział w dyskusji udział weźmie 250 prelegentów i gości specjalnych, w tym: unijny komisarz ds. zdrowia, minister i wiceminister zdrowia RP, konsultanci krajowi i kierownicy klinik, przedstawiciele WHO, placówek medycznych i firm związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną.
20 lutego, o godzinie 12, podczas Dani Otwartego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w rozmowie z redaktorem naczelnym Rynku Zdrowia Wojciechem Kutą prezes ORL dr n.med. Jacek Kozakiewicz przedstawi ideę powstania Muzeum Medycyny i Farmacji na terenie Województwa Śląskiego.
Program Kongresu, wykaz prelegentów i rejestracja (bezpłatna m.in. dla lekarzy): www.hccongress.plPoniżej sesje dotyczące wybranych dziedzin medycyny, w których udział weźmie łącznie m.in. kilkudziesięciu wybitnych specjalistów.


18 lutego 2016 r., godz. 12.00-13.30
Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
• Wzrost liczby złamań osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawy – jedno z wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem
• Nowoczesne techniki leczenia złamań, szczególnie u starszych osób z osteoporozą oraz endoprotezoplastyki wszystkich stawów
• Resurfacing jako najnowsza metoda zaopatrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów
• Aktualne trendy i kierunki rozwoju biotechnologii i biomateriałów w ortopedii
• Nowoczesne strategie oraz ekonomiczne aspekty wczesnej diagnostyki i leczenia osteoporozy w ortopedii


18 lutego 2016 r., godz. 14.00-15.30
Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe
• Rzetelna definicja zakresu świadczeń gwarantowanych w kontekście leczenia onkologicznego
• Możliwości zbilansowania/urealnienia koszyka świadczeń gwarantowanych
• Fundusz Walki z Rakiem, jako jeden z przykładów rozwiązań dla polskiej onkologii
• Programy walki z nowotworami – doświadczenia innych krajów europejskich


18 lutego 2016 r., godz. 16.00-17.30
Wyzwania stojące przez hematologią onkologiczną w Polsce
• Czy system opieki zdrowotnej jest gotowy na podjęcie wyzwań związanych z hematoonkologią osób starszych?
• Czy skuteczne innowacyjne technologie lekowe mogą być jednym z priorytetowych elementów nowoczesnego i sprawnego systemu opieki hematoonkologicznej?
• Zalecenia i standardy postępowania w leczeniu nowotworów hematologicznych u osób po 65. roku życia
• Czy możliwe jest zbudowanie efektywnego modelu w hematoonkologii i na czym on powinien polegać?


18 lutego 2016 r., 12.00-12.45
Leczenie bólu – interdyscyplinarna dziedzina medycyny


• 19 lutego 2016 r., godz. 9.30-11.00:
Od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej
• Czas oczekiwania do wybranych świadczeń onkologicznych w Polsce – krótkie podsumowanie
• Dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w Polsce na wybranych przykładach, m.in.: rak prostaty, rak płuca, rak piersi, czerniak i inne nowotwory skóry
• Hematoonkologia – w jaki sposób poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia polskich pacjentów z nowotworami krwi i układu krwiotwórczego (w tym z chorobami rzadkimi)
• Radykalne leczenie nowotworów – obecne możliwości i wyzwania.


19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 cz. I | Sala konferencyjna 6
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 cz. II | Sala konferencyjna 6
Leczenie cukrzycy w Polsce
• Cukrzyca jako problem społeczny
• Epidemiologia cukrzycy w Polsce
• Koszty leczenia cukrzycy
• Organizacja opieki diabetologicznej w Polsce
• Prewencja cukrzycy i jej powikłań


19 lutego 2016 r., godz. 9.30-11.00:
Choroby płuc – kilka problemów do rozwiązania
• Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) - szybkie starzenie się płuc w starzejącym się społeczeństwie. Co z tego wynika?
• Konieczność wdrożenia nowych, skuteczniejszych terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych w POChP
• Obturacyjny bezdech senny (OBS) jako modyfikowalny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Jak poprawić w tym kontekście efektywność prewencyjną „protezy powietrznej”?
• Zapobieganie wypadkom komunikacyjnym poprzez wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie zaburzeń oddychania podczas snu u zawodowych kierowców.
• Samoistne włóknienie płuc (IPF) - śmiertelna choroba płuc. Jak zwiększyć efektywność jej leczenia
• Gruźlica – współczesne zagrożenia
• Mukowiscydoza – nowe potrzeby lecznicze


19 lutego 2016 r., godz. 11.30-13.00
Raport z badania dotyczącego jakości życia pacjentów z POChP


19 lutego 2016 r., godz. 9.30-11.00 cz. I
19 lutego 2016 r., godz. 11.30-13.00 cz. II
Neurologia – potrzeby opieki kompleksowej
• Epidemiologia chorób zwyrodnieniowych mózgu
• Organizacja lecznictwa neurologicznego w kontekście trendów demograficznych w Polsce
• Optymalny zakres wsparcia chorych na chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona
• Program kształcenia opiekunów osób starszych
• Stwardnienie rozsiane (SM) - zakres i skala problemu w Polsce
• Kompleksowe postępowanie medyczne u chorych na SM w relacji do zaawansowania choroby
• Udary mózgu – potrzeba opieki kompleksowej
• Dostęp do nowoczesnych terapii przyczynowych w udarze mózgu


19 lutego 2016 r., godz. 9.30-11.00:
Perinatologia; ginekologia i położnictwo – wybrane zagadnienia
• Polityka prourodzeniowa – czy mamy taki program?
• System opieki perinatalnej w Polsce – stan obecny i postulowane rozwiązania
• Standardy opieki okołoporodowej – wybrana tematyka, m.in.: znieczulenie przy porodzie; poród naturalny czy cesarskie cięcie; standardy opieki nad kobietą w ciąży z powikłaniami.

 

Informacja o kongresie:

KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH – HEALTH CHALLENGES CONGRESS (HCC)

data: czwartek, 04 luty 2016