Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Spotkanie Śląskiej Izby Lekarskiej ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

data: środa, 02 czerwiec 2010

W dniu 2 czerwca br. Prezydium ŚIL na swym posiedzeniu gościło Kolegium Rektorskie ŚUM.

Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentowali J.M. Rektor prof. dr hab. n. med. Ewa Mełecka-Tendera, prorektor ds. nauki  prof. dr hab. n. med. Jan Duława,  prorektor ds. klinicznych  prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, prorektor ds. studiów i studentów  prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk, prorektor ds. szkolenia podyplomowego  prof. dr hab. n. med.Krystyna Olczyk. Podczas spotkania omówiono wiele spraw łączących obie strony. Z ważniejszych należy przytoczyć problem kształcenia podyplomowego, a w szczególności programy i realizację specjalizacji. W toku dyskusji powołano zespół w skład którego będą wchodzić przedstawiciele ŚIL i ŚUM do zbadania możliwości organizacji większej ilości kursów specjalizacyjnych na terenie Śląska. Przedstawiono także relację z realizacji wspólnego przedsięwzięcia ŚIL, ŚUM oraz UŚ jakim jest organizacja studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego. Z podanych informacji wynika, że projekt na szansę na realizację jeszcze w tym roku, a ŚIL będzie odpowiedzialna m. in. za rekrutację studentów i pozyskiwanie środków finansowych z projektów unijnych.
 

 

Rafał Kiełkowski