Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

17 MAJA 2016 ROKU PREZES ORL JACEK KOZAKIEWICZ SPOTKAŁ SIĘ Z WOJEWODĄ ŚLĄSKIM JAROSŁAWEM WIECZORKIEM

data: czwartek, 19 maj 2016

Podczas spotkania Prezes Jacek Kozakiewicz przekazał Wojewodzie informację dotycząca powołania Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego i zaprosił na kolejne posiedzenie Forum, które odbędzie się 28 czerwca.

Rozmawiano także o możliwości podpisania porozumienia pomiędzy Śląską Izbą Lekarską, a Urzędem Wojewódzkim w Katowicach jako organami wykonującymi zadania kontrolne, które ustawa nakłada na jednostki prowadzące rejestry podmiotów leczniczych.

Podawanie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń rodzi szereg problemów praktycznych i przysparza wiele wątpliwości. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się bardzo ogólna regulacja ustawowa i brak definicji reklamy. W ocenie śląskiego samorządu lekarskiego okoliczności te uzasadniają podjęcie kroków mających na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań, które pomogą podmiotom wykonującym działalność leczniczą informować o swojej działalności w sposób zgodny z prawem.

Dochodzi bowiem do nieprzestrzegania przez podmioty lecznicze ustalonych zasad podawania informacji o zakresie i rodzajach udzielanych  świadczeń zdrowotnych. Informacja taka przybiera niekiedy formę reklamy, w tym reklamy niedozwolonej, co stanowi naruszenie art. 14 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wojewoda Śląski zadeklarował, że przyjrzy się treści Porozumienia i podejmie decyzje dotyczącą jego podpisania.

W imieniu samorządów lekarskich działających na terenie województwa śląskiego Prezes ORL w Katowicach poprosił również o umożliwienie udziału
w pracach Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych Województwa Śląskiego przedstawicieli Śląskiej Izby Lekarskiej, Beskidzkiej Izby Lekarskiej
i Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie. Rozszerzenie liczby podmiotów w procedurach konsultacji priorytetów polityki zdrowotnej w naszym województwie przyczyniłoby się do uwzględnienia opinii środowiska lekarskiego w tworzeniu map zdrowotnych na kolejne lata. Projekt Mapy Regionalnej przygotowywany jest ponadto w oparciu o dane rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a poszczególne okręgowe rady lekarskie jako organy rejestrowe praktyk zawodowych (praktyk lekarskich) są w posiadaniu tych danych.

Wojewoda Śląski z dużą życzliwością przyjął wiadomość o prowadzonej przez Śląską Izbę Lekarską akcji „Nie żyj złudzeniami – zdrowie jest najważniejsze”. Zapowiedział również, że jeśli obowiązki mu na to pozwolą chętnie weźmie udział w jej kolejnej odsłonie.