Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

LEKARZE EKSPERTAMI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

data: piątek, 01 lipiec 2016

Samorząd lekarski rozpoczyna proces tworzenia listy lekarzy, którzy będą przygotowywać ekspertyzy w ramach współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Istnieje możliwość udziału w tym projekcie lekarzy zrzeszonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Chodzi o zadania z zakresu Krajowego Mechanizmu Prewencji. W tej sprawie podpisano porozumienie między Naczelną Izbą Lekarską, a RPO.

Zadaniem chętnych do współpracy lekarzy będzie opracowanie ekspertyz poprzedzonych przeprowadzeniem wizytacji wraz z pracownikiem Biura RPO. Potrzebni są specjaliści z zakresu psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, geriatrii, pediatrii oraz chorób wewnętrznych. Dla osób zgłaszających chęć współpracy zostaną zorganizowane specjalne szkolenia.

Porozumienie z RPO wchodzi w życie 1 września 2016r. Niemniej jednak jest potrzeba wskazania kilku osób zainteresowanych współpracą jeszcze przed tym terminem.

Przeprowadzenie wizytacji oraz czynności zbadania sprawy na miejscu, a także opracowanie ekspertyzy są płatne w formie ryczałtu. Zwrotowi podlegają też koszty przejazdu lekarza eksperta, zakwaterowania oraz utraconego zarobku w ramach obowiązków służbowych.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy samorządu lekarskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich proszę kierować do NIL.


* Krajowy Mechanizm Prewencji to organ wizytujący ustanowiony na podstawie protokołu konwencji ONZ. Dokument precyzuje materię zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Realizację tej konwencji w Polsce powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

W ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji sprawdzane są warunki i sposób traktowania w miejscach pozbawiania wolności. Nie tylko w zakładach karnych, ale również w szpitalach psychiatrycznych czy domach pomocy społecznej.


Chętnych prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kształcenia ŚIL pod numerem telefonu 32 60-44-225 oraz e-mailem kursy@izba-lekarska.org.pl.


 

ATM