Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

W TROSCE O RZETELNOŚĆ, OBIEKTYWIZM OCEN I DOBRE PRZYGOTOWANIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH.

data: piątek, 15 lipiec 2016

15 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli śląskiego samorządu lekarskiego: Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Jacka Kozakiewicza, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Tadeusza Urbana i Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Ryszarda Szozdy z przedstawicielami Prokuratury Regionalnej w Katowicach: Zastępcą Prokuratora Regionalnego Adamem Rochem i Prokuratorem Sebastianem Głuchem.

Podczas blisko dwugodzinnego spotkania omówiono podjęte działania organizacyjne w obrębie prokuratur, wprowadzone w wyniku Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z kwietnia br., a także problemy związane z toczącymi się postępowaniami w zakresie odpowiedzialności zawodowej, jak i karnej lekarzy. Przedstawiciele prokuratury pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Śląską Izbę Lekarską od 2010 roku na rzecz profesjonalizacji organów odpowiedzialności zawodowej oraz właściwego przygotowania biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych, w celu m.in. unikania przewlekłości w prowadzonych postępowaniach i podniesienia jakości wydawanych ekspertyz. Dokumenty te są niezwykle istotne dla obiektywnej oceny wszystkich okoliczności zdarzeń.


Ustalono celowość dalszych cyklicznych spotkań, a także poszerzenie współpracy w zakresie pozyskiwania biegłych, posiadających niezbędną wiedzę w odpowiednich dziedzinach medycznych.

Przedstawiciele prokuratury wyrazili także wstępne zainteresowanie pozyskaniem dla podległych jednostek monografii przygotowywanej w Śląskiej Izbie Lekarskiej „Opiniowanie sądowo-lekarskie”, powstającej na bazie zebranych doświadczeń w latach 2010-2016. Wyznaczono także kolejny termin spotkania na przełomie września i października 2016 roku. 

 
Alicja van der Coghen