Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ Z DNIA 13 LIPCA 2016 R.

data: poniedziałek, 18 lipiec 2016

Prezydium ORL w Katowicach podjęło stanowisko w sprawie propozycji wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia.

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 lipca 2016r.

w sprawie:  propozycji wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach  z niepokojem przyjmuje informacje o przedstawionym podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia w dniu 21 czerwca 2016 r. wstępnym projekcie ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia. Proponowane uregulowanie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów znacząco odbiega od oczekiwań naszego środowiska. Wysokość zarobków lekarzy i lekarzy dentystów powinna być adekwatna  do ponoszonej przez nich odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wagi roli wykonywanego zawodu w życiu społeczeństwa. Samorząd lekarski nieustająco podejmuje starania mające na celu zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom godnych warunków pracy i płacy, wyrażając wielokrotnie swoje zdanie, m.in. w apelu nr 12/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z 9 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarza, w którym wskazano, że minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty powinno wynosić 3-krotną średnią krajową, lekarza z I stopniem specjalizacji – 2-krotną średnią krajową, i 1,5-krotną średnią krajową     dla lekarza bez specjalizacji.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zwraca się  do  Ministra Zdrowia o  uwzględnianie opinii środowiska  lekarskiego w podejmowaniu decyzji w tak ważnych sprawach.                         Sekretarz                                                                                          Prezes
         Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

                        Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz

Załączniki