Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PISMA OZZL I POROZUMIENIA REZYDENTÓW OZZL DO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W SPRAWIE MANIFESTACJI PLANOWANEJ NA 24 WRZEŚNIA 2016 ROKU W WARSZAWIE

data: wtorek, 09 sierpień 2016

Śląska Izba Lekarska otrzymała pisma podpisane przez przewodniczącego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztofa Bukiela oraz przez Damiana Pateckiego z Porozumienia Rezydentów OZZL, w których poinformowano o organizowanej 24 września 2016 roku manifestacji wszystkich pracowników ochrony  zdrowia. Jedno z pism zostało skierowane do Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich, drugie do wszystkich lekarzy specjalistów.

Autorzy listów proszą w nich o poparcie akcji i liczny udział w manifestacji lekarzy i lekarzy dentystów. Głównym hasłem wrześniowej demonstracji „białego personelu” będzie żądanie istotnego zwiększenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia. „Bez tego, nie można liczyć na lepsze płace, ani na zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych dla polskich pacjentów (…) Wspólny i masowy udział przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych jest ważny aby pokazać, że jesteśmy razem, nie dajmy się podzielić i zrobimy wszystko aby poprawić sytuację ochrony zdrowia w naszym kraju.” – czytamy w piśmie skierowanym do Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich.

Śląska Izba Lekarka od wielu lat nieustannie zabiega o zwiększenie publicznych nakładów ma ochronę zdrowia oraz przypomina, że ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i na wykonywanie odpowiedzialnego zawodu lekarza i lekarza dentysty. Walka o zwiększenie nakładów przejawia się nie tylko w licznych apelach Okręgowego Zjazdu Lekarzy, Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium, kierowanych do kolejnych Premierów, Ministrów Zdrowia i parlamentarzystów, ale przede wszystkim w konsekwentnych działaniach, mających na celu uświadamianie problemu niskich nakładów na ochronę zdrowia różnym środowiskom społecznym, bez których zrozumienia i wsparcia osiągnięcie zamierzonych celów będzie niemożliwe.

Potrzeba podwyższenia publicznych nakładów finansowych na ochronę zdrowia w Polsce do co najmniej 6% PKB (czyli powszechnie akceptowanego minimum) była wielokrotnie artykułowana przez Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz w trakcie licznych debat, sympozjów, konferencji i warsztatów. Prezes, reprezentując śląski samorząd lekarski, przedstawiał w obszernych prezentacjach między innymi dane statystyczne i fakty, które wskazują, że Polska jest krajem, który ma jeden z najniższych w Europie nakładów na ochronę zdrowia. Za istotne uznano także dotarcie do pacjentów poprzez wydawanie informatorów, publikacje prasowe i wystąpienia w mediach.

W ostatnim czasie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w Stanowisku z 13 lipca 2016 roku wyraziło swój niepokój w kwestii propozycji wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia, które są konsekwencją niskiego poziomu finansowania polskiej ochrony zdrowia i niedoszacowania zdecydowanej większości wykonywanych świadczeń medycznych

http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/1555-stanowisko_prezydium_okregowej_rady_lekarskiej_z_dnia_13_lipca_2016_r


Alicja van der Coghen

Rzecznik Prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej
Poniżej treść obu pism.


Formularz dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy chcą wziąć udział w manifestacji i skorzystać z transportu zbiorowego.

FORMULARZ


Telefon do kontaktu -  32 60-44-261  Dział Informacyjno-prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej


Informujemy, że zapisy przyjmujemy do 10 września 2016 roku

Załączniki