Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KOMUNIKAT PREZESA ORL W KATOWICACH Z DNIA 8.08.2016 R., DOT. TAJEMNICY LEKARSKIEJ

data: wtorek, 09 sierpień 2016

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Tajemnica lekarska od wieków wpisana jest w wykonywanie zawodu lekarzy i lekarzy dentystów, stanowiąc niezwykle ważny fundament naszych relacji z pacjentem. Zapewnienie ochrony informacji uzyskanych od pacjenta, w szczególności o stanie jego zdrowia, jest jednym z podstawowych obowiązków każdego z nas.
W związku z wejściem w życie z dniem 5 sierpnia br. nowelizacji przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie tajemnicy lekarskiej i zasad ujawniania informacji nią objętych uprzejmie informuję, prosząc jednocześnie o szczególną ostrożność w nowych uwarunkowaniach prawnych:
- Nowelizacja wprowadza konieczność ujawniania przez lekarzy na wniosek osób bliskich pacjenta, który zmarł, informacji objętych tajemnicą lekarską. Dotyczy to także przypadków, gdy pacjent za życia nie upoważnił żadnej osoby do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia lub wprost sprzeciwił się przekazywaniu takich informacji.
- Trudnością w stosowaniu wskazanej regulacji będzie faktyczne ustalenie kręgu osób bliskich uprawnionych do żądania informacji objętych tajemnicą lekarską i uprawnionych do sprzeciwienia się ujawnienia przez lekarza tych danych.
- Zmienione przepisy dotyczą także zasad zwalniania lekarzy z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu karnym.
Z uwagi na m.in. wspomniane wyżej trudności w interpretacji nowych przepisów, jak również indywidualny charakter poszczególnych spraw, zachęcam do zapoznania się ze szczegółową informacją prawną zamieszczoną na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej pod adresem http://izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/1564-tajemnica_lekarska oraz kierowania pytań i wyjaśniania wszelkich wątpliwości z Zespołem Radców Prawnych ŚIL. Kontakt możliwy jest osobiście w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, jak również drogą mailową – prawnik@izba-lekarska.org.pl bądź telefonicznie pod numerem: 32/60-44-265.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Jacek Kozakiewicz