Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

DELEGACJA I POCZET SZTANDAROWY ŚIL PODCZAS DNIA PAMIĘCI O LWOWSKICH PROFESORACH

data: poniedziałek, 19 wrzesień 2016

17 września 2016 r. w Bytomiu miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar Kaźni Profesorów Lwowskich. Zainaugurowano ją Mszą św.w Kościele p.w. św. Barbary, w intencji zamordowanych Profesorów lwowskich oraz ich bliskich, krewnych , przyjaciół. Następnie uczestnicy  przemaszerowali pod pomnik, który stanął przed gmachem Państwowych Szkół Budownictwa . Na początku lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie hitlerowcy rozstrzelali polskich Profesorów, a także członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania.  Wśród zamordowanych znajdowali się prekursorzy nowoczesnej polskiej medycyny, wybitni  specjaliści, absolwenci i wykładowcy Wydziału Lekarskiego  Uniwerstytetu Jana Kazimierza we Lwowie ( stracono wówczas 13 profesorów i docentów oraz 2 doktorów nauk lekarskich ) także  twórcy lwowskiej szkoły matematycznej, wybitni inżynierowie. Pamięć o Profesorach została uczczona  Apelem Poległych , salwą honorową, wiązankami kwiatów. Śląską Izbę Lekarską reprezentował m.in. przewodniczący Komisji Historycznej Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Stanisław Mysiak oraz poczet sztandarowy.

GO