Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ŚLĄSCY LEKARZE NA WILEŃSKIEJ ROSSIE

data: poniedziałek, 31 październik 2016

30 października 2016 na Cmentarzu na Rossie został oficjalnie odsłonięty nagrobek profesora Stanisława Karola Władyczki, znanego przedwojennego neurologa i psychiatry, odnowiony dzięki staraniom Śląskiej Izby Lekarskiej. Na odrestaurowanym grobie śląscy lekarze złożyli kwiaty. Delegacja zapaliła też znicze w Ponarach. W czasie II wojny światowej hitlerowcy rozstrzelali tam 100 tys. ludzi. Wśród pomordowanych byli też lekarze, m.in. profesor Kazimierz Pelczar, prekursor onkologii w Polsce.
 

Odnowienie nagrobku profesora Stanisława Karola Władyczki jest symbolicznym dowodem pamięci o wielkich naszych poprzednikach, Nauczycielach i Mistrzach.  Absolwenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie tak wiele zrobili dla polskiej medycyny. Wśród absolwentów tej uczelni są wielcy nasi Mistrzowie, nasi Nauczyciele, którzy tworzyli zręby polskiej medycyny po II wojnie światowej. Śląsk jest szczególnym tego przykładem. Jedna trzecia lekarzy, którzy znaleźli się na Śląsku po wojnie, to byli absolwenci kresowych uniwersytetów – Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, i Akademii Lekarsko-Weterynaryjnej we Lwowie” - powiedział Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Renowację grobu prof. Władyczki przeprowadzono ze środków Śląskiej Izby Lekarskiej we wrześniu 2016 roku nakładem 3 tys. euro przy współpracy ze Społecznym Komitetem Opieki na Starą Rossą i Polskim Towarzystwem Medycznym na Litwie.

ATM

 

               fot. Małgorzata Kozicz

 

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/lekarze-z-wilna-i-slaska-pomnikom-rossy/

http://m.l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/155938-na-wilenskiej-rossie-odnowiono-pomniki-znanych-lekarzy

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/lekarze-ratuja-zabytkowe-nagrobki-na-rossie