Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KOMUNIKAT

data: czwartek, 03 listopad 2016

Uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów o przesyłanie sprawozdań z organizowanych i odbytych w 2016 roku imprez sportowo-turystycznych (informacje o liczbie uczestników w tym lekarzy, kosztach organizacyjnych, przeznaczeniu dofinansowania z NRL itd.). Będzie to warunek przyznania dofinansowania z NRL poszczególnym imprezom organizowanym w 2017 roku. 

Zwracam się również z prośbą o zgłaszanie i przesłanie na mail: m.kedzierski@hipokrates.org (po przesłaniu proszę o potwierdzenie czy zgłoszenie dotarło pod nr tel. 22 559-13-36) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 roku:

- kandydatur do tytułu „Najlepszy Lekarz Sportowiec 2016 roku" (każda Izba może wytypować jednego lekarza i jedną lekarkę), jedną osobę w kategorii ”Najlepszy Debiut 2016 roku” oraz jednego zespołu w kategorii „Drużyna 2016 roku”,
- wykazu organizowanych w 2017 roku imprez o charakterze regionalnym i Mistrzostw Polski, w przypadku imprez ogólnopolskich z propozycją wysokości dofinansowania z NRL (wyłącznie wg załączonego formularza) a także zgłoszenia imprez do Kalendarza Imprez 2017 roku bez dofinansowania lub tylko z refundacją medali. 
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem
dr med. Jacek Tętnowski
Przewodniczący KSiR NRL

 

Uprzejmie proszę o przesłanie kopii zgłoszenia na adres Komisji Sportu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach:

z.paczka@izba-lekarska.org.pl

 

Załączniki