Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

OGŁOSZENIE

data: wtorek, 17 styczeń 2017

Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a zatrudni na stanowisku dyrektora biura ŚIL osobę spełniającą następujące kryteria:
- wyższe wykształcenie
- dobra znajomość zagadnień ekonomiczno-finansowych oraz organizacji pracy
- co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
- komunikatywność
- umiejętność zarządzania ludźmi
- pełna dyspozycyjność
Ramowy zakres czynności znajduje się poniżej.
Oferujemy umowę o pracę oraz dobre warunki płacowe.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

CV, list motywacyjny oraz propozycje dot. organizacji pracy biura (struktura na stronie ŚIL) prosimy składać do dnia 27.01.2017 roku na adres: sekretariat@izba-lekarska.org.pl


 

Ramowy zakres czynności Dyrektora Biura:

•    organizowanie efektywnej i sprawnej pracy biura ŚIL poprzez tworzenie i pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem odpowiednich procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami;
•    organizowanie i dbałość o właściwe relacje z organami Samorządowymi ŚIL;
•    wypracowywanie i przedstawianie decyzji dotyczących organizacji biura lub kierunków jego rozwoju;
•    pełnienie nadzoru nad procesem przepływu dokumentów w biurze;
•    kierowanie pracą podległego personelu, w tym motywowanie, rozliczanie podległych pracowników, ustalanie planów doskonalenia zawodowego podwładnych
i nadzorowanie ich rozwoju;
•    sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy oraz przestrzeganiem tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
•    współpraca z pozostałymi członkami kadry kierowniczej w zakresie pracy i administracji;
•    reprezentowanie biura w ramach posiadanego upoważnienia;
•    współudział w budowaniu wizerunku ŚIL na zewnątrz;
•    organizowanie i pełnienie nadzoru nad zaopatrzeniem i wyposażeniem biura w sprzęt, urządzenia i artykuły dla jego funkcjonowania itp.;
•    organizowanie współpracy z firmami, w tym negocjowanie warunków podpisywanych z nimi umów;
•    pełnienie nadzoru nad organizacją szkoleń z zakresu bhp i ochrony ppoż.;
•    kontrolowanie kosztów administracyjnych, planowanie i budżetowanie wydatków.