Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL. PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

data: piątek, 30 czerwiec 2017

28 czerwca br. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach odbyło się, po raz pierwszy w tym mieście, wyjazdowe posiedzenie Prezydium ORL. W spotkaniu udział wzięli prezes ORL Jacek Kozakiewicz i członkowie Prezydium: dr dr Jan Cieślicki, Krystian Frey, Danuta Korniak, Janusz Heyda, Wojciech Marquardt, Jerzy Rdes, prof. Krystyn Sosada oraz dr Zygfryd Wawrzynek, mediator ŚIL. Obecni byli także: Renata Wrońska (dyrektor Biura ŚIL) i członkowie Delegatury w Gliwicach: dr dr Stanisław Borysławski (przewodniczący Delegatury Gliwice), Wacław Kozioł i Marek Gomoliński.
Prezydium po zapoznaniu się z materiałami prasowymi i informacjami przekazanymi przez członków Delegatury Gliwickiej, na wniosek prezesa ORL J. Kozakiewicza, podjęło stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji  w ochronie zdrowia w tym mieście.
Cytując stanowisko: „Mając na uwadze konieczność poprawy sytuacji, Prezydium deklaruje wolę podjęcia pilnych rozmów i negocjacji z Prezydentem Miasta Gliwice, Radą Miasta Gliwice, zarządzającymi podmiotami leczniczymi z udziałem przedstawicieli innych zainteresowanych organizacji związkowych i samorządowych, w celu znalezienia rozwiązań, które będą optymalne dla bezpieczeństwa pacjentów, lekarzy i innych pracowników medycznych”. 
Prezes ORL J. Kozakiewicz przekazał powyższe  stanowisko  na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice Marka Pszonaka, który  reprezentował  samorząd lokalny  w spotkaniu  Prezydium ORL z  zasłużonymi  lekarzami.

Spotkanie w Gliwicach było okazją do złożenia podziękowań lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie przepracowali wiele lat, cieszących się szacunkiem i uznaniem wśród chorych, jak i młodszych Koleżanek i Kolegów. 
Wśród lekarzy i lekarzy dentystów, którzy otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne i drobne upominki od Prezesa ORL J. Kozakiewicza i podziękowania od Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice M. Pszonaka, znaleźli się:
•    Dr Stanisław Borysławski
•    Dr n. med. Mieczysław Buczkowski 
•    Dr Marek Gomoliński
•    Dr Elżbieta Górska-Pudlik
•    Dr Janusz Heyda
•    Dr Wacław Kozioł
•    Dr Teresa Urszula Krzypkowska
•    Dr n. med. Wojciech Kuszkowski (którego  reprezentowała wnuczka)
•    Dr Andrzej May - Majewski
•    Dr n. med. Krzysztof Olejnik
•    Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
•    Dr Zbigniew Stefański
•    Dr n. med. Stefan Szelc
•    Dr n. med. Ryszard Szozda

Nieobecnym, a wyróżnionym lekarzom:
•    Prof. dr hab. n. med.  Bogusław Maciejewski
•    Dr Artur Pakosz
•    Dr n. med. Marek Seredyński
•    Dr n. med. Barbara Sybirska-Szczepańska
•    Dr n. med. Adam Wędrychowicz
•    Dr n. med. Aleksander Zajusz
listy gratulacyjne zostaną wręczone w innym terminie.

Miłą niespodzianką dla wszystkich był koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach przygotowany przez dyrektora szkoły  Bogusława Pietrzaka i Sabinę Olbrich – Szafraniec. Spotkanie zakończyło się w rodzinnej atmosferze podczas poczęstunku.

 

foto A. Hanusiak Śląski Urząd Wojewódzki