Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

NAJNOWSZY NUMER „CZASYPISMA” POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z ŚIL

data: piątek, 03 listopad 2017

„CzasyPismo” to periodyk historyczny wydawany od pięciu lat przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Partnerem najnowszego  numeru jest Śląska Izba Lekarska, która pomogła przy opracowaniu części materiału. 

Z prezesem ŚIL , Jackiem Kozakiewiczem, redaktorzy periodyku przeprowadzili wywiad o strategiach upamiętniania historii medycyny w regionie. Wynikiem współpracy było też przekazanie historii opowiedzianych w cyklu „Dziedzictwo Hippokratesa”  przez kilku wybitnych, nieżyjących już lekarzy, uhonorowanych Wawrzynem Lekarskim (najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Śląską Izbę Lekarską) . Swoje wspomnienia z przełomowych lat 1956 i 1980/1981 przedstawili   Zygfryd Wawrzynek i Wojciech Pluskiewicz, dowodząc, że lekarz może być także aktywnym uczestnikiem wydarzeń społeczno-politycznych. Innym przykładem takiego zaangażowania była postawa działacza „Solidarności”, Ignacego Pietruszki, lekarza z centrum rehabilitacji „Repty”. 
 
Sięgnięto też do wcześniejszej historii: do czasów opieki medycznej w latach pierwszej wojny światowej, w okresie walki plebiscytowej i powstańczej, jak również do lat międzywojennych (poprzez wspomnienie o wybitnym lekarzu, społeczniku i polityku lokalnym, Bronisławie Hagerze) oraz relację gliwickiej lekarki Angeli Kluber z dramatycznego, 1945 roku. W numerze przypomniano twórcę gliwickiej onkologii, Stanisława Bylinę, „amerykańskie” początki piekarskiej „urazówki” oraz odważną postawę lekarzy i pielęgniarek podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. Fotoreportaż Stanisława Jakubowskiego ukazuje jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń w historii nie tylko śląskiej medycyny: jeden z pierwszych w Polsce udanych przeszczepów serca, przeprowadzony przez zespół pod kierunkiem Zbigniewa Religi w 1984 r. Ponad 200 stron „CzasyPisma” to jednak nie tylko tematyka medyczna, ale też szereg innych esejów i szkiców o XX-wiecznej historii regionu górnośląskiego.
                                                                           
Oprac. Redakcja , „CzasyPismo / o historii Górnego Śląska” 2017, nr 1 (11), wydawca Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach.