Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach

data: poniedziałek, 04 kwiecień 2011
XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy odbył się 2 kwietnia w Katowicach. Poza sprawami związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem samorządu zawodowego lekarzy, licznie przybyli delegaci zajęli się również problemem finansowania ochrony zdrowia w województwie śląskim i bezpieczeństwem zdrowotnym jego mieszkańców. Dyskusja dotyczyła także proponowanych zmian warunków i zasad kontraktowania świadczeń medycznych przez NFZ oraz nadmiernej biurokratyzacji pracy lekarza.
 
Zjazd wystosował kilka apeli w tym adresowany do parlamentarzystów w sprawie niedofinansowania świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza na Śląsku. W Apelu tym zwrócono uwagę, że aktualnie panująca sytuacja w ochronie zdrowia negatywnie wpływa na dostęp pacjentów do właściwego leczenia oraz jego kontynuacji, a także pozbawia wielu lekarzy miejsca pracy, należnej płacy i  właściwych  warunków  wykonywania zawodu.

Zjazd zaapelował także o zmianę art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wyraził swoje negatywne zdanie w sprawie odpowiedzialności lekarzy, w tym finansowej, za wystawianie recept refundowanych osobom nieubezpieczonym lub mającym specjalne uprawnienia.

W części oficjalnej Zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr. n. med. Jacek Kozakiewicz, podsumował miniony rok działalności samorządu. Pośród wielu informacji znalazły się również te dotyczące budżetu izby. Prezes przytoczył dane, z których wynika, że mimo rozszerzenia gamy form finansowego wspierania członków ŚIL, w 2010 roku udało się zaoszczędzić ponad 2 miliony złotych, a kwota bliska 76% wpłacanych przez lekarzy składek trafiła do nich z powrotem za pośrednictwem różnych inicjatyw, w tym zapomóg i stypendiów. 
Prezes przypomniał także, że sprawdziły się przewidywania odnośnie kondycji finansowej śląskiej ochrony zdrowia przedstawione w trakcie zorganizowanej w ubiegłym roku przez ŚIL debaty z udziałem parlamentarzystów i władz samorządowych.
- Apeluję do wszystkich osób odpowiedzialnych i tworzących nowe regulacje prawne, aby nie pomijali niezwykle istotnych problemów permanentnego niedoszacowania i niedofinansowania ochrony zdrowia. Lekarze powinni leczyć zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, które nie odbiega od wiedzy i doświadczenia lekarzy wykonujących swój zawód w innych krajach europejskich. – mówił prezes Kozakiewicz..
Delegaci jako pierwsi dowiedzieli się również o podpasaniu porozumienia między prezesem Jackiem Kozakiewiczem, przedstawicielem Śląskiej Izby Lekarskiej i dziekanem Rady Adwokackiej w Katowicach - Romanem Kuszem, w sprawie świadczenia pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z porozumieniem członkowie ŚIL będą mogli w wytypowanych kancelariach adwokackich nieodpłatnie uzyskać poradę i konsultację prawną związaną z działalnością zawodową lekarzy z zakresu prawa medycznego, cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy.
 
W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia Śląskiej Izby Lekarskiej zasłużonym członkom śląskiego samorządu lekarskiego. Medale „Za wybitne osiągnięcia pozamedyczne” otrzymali lekarze mający szczególne zasługi w sporcie, sztuce i innych dziedzinach aktywności pozazawodowej. Najwyższym odznaczeniem, „Wawrzynem Lekarskim”, został  uhonorowany prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski, jeden z twórców reaktywowanej w 1989 samorządności środowiska medycznego.
W przeddzień XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, prezes ORL Jacek Kozakiewicz wręczył „Wawrzyn Lekarski” prof. dr hab. n. med. Franciszkowi Kokotowi. Profesor Kokot, lekarz o międzynarodowej sławie, wybitny naukowiec i pedagog, członek Śląskiej Izby Lekarskiej odebrał najwyższe izbowe odznaczenie w trakcie X krajowej Konferencji Szkoleniowej „Interna 2011 – Postępy w chorobach wewnętrznych” zorganizowanej w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przez Towarzystwo Internistów Polskich i Medycynę Praktyczną.
 

 

 

 

 

 

 

 Zjazdowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych lekarzy – artystów, członków ŚIL.

 
 
Gościem Zjazdu była pani poseł Beata Małecka – Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia. Swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele władz administracji państwowej i samorządowej,  prezydent Katowic - Piotr Uszok,  prorektor ds. szkolenia podyplomowego SUM - prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz przedstawiciele wielu samorządów zawodowych, wśród nich m.in. dr Igor Chęciński - prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dr Mariusz Malicki - prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, dr Krzysztof Makuch – wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dr Maciej Skwarna - wiceprezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej, dr Mariola Bartusek, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, adw. Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Piotr Bober, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, a także reprezentanci związków zawodowych i wielu towarzystw naukowych.
 
 
Relacja z XXX OZL ukaże się w majowym numerze „Pro Medico”.
 
 
dodał Przemysław Skiba