Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PREZES ORL I OROZ VIII KADENCJI WYBRANI!

data: piątek, 23 marzec 2018

Decyzją Delegatów na XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd  Lekarzy w ŚIL Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na VIII kadencję został wybrany dr Tadeusz Urban, natomiast funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powierzono dr Stefanowi Kopoczowi.

WYNIKI WYBORÓW

 

Dr n.med. Tadeusz Urban jest absolwentem Śląskiej Akademia Medyczna w Katowicach, specjalistą II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii. 

Od 1986 r. związany zawodowo ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu: Zastępca Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (listopad 1994 r.),
Dyrektor do spraw lecznictwa (2001-2008 r. ), Ordynator w/w Oddziału (czerwiec 2004 r. do nadal)
Z samorządem lekarskim związany od 2001 r.: delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy (IV,VI-VIII kadencji), delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy (VI-VII kadencji), Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (IV-V kadencji), Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  (VI-VII kadencji)
Ukończył ponadto:
Studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie placówkami służby zdrowia” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Polonijnej Częstochowie.
Studia podyplomowe w zakresie „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie
„Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” 
kurs dla członków Rad Nadzorczych. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Wykładowca: ŚIL, Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego Wydział Prawa i Administracji w Katowicach, Wyższej Szkoły im. Jańskiego Oddział Zabrze 
W latach 2013-2015 r. był  konsultantem z zakresu prawa medycznego w ramach projektu „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Dr Stefan Kopocz jest absolwentem Śląskiej Akademii Medyczna w Katowicach, specjalistą II stopnia  z chirurgii  urazowej i ortopedii. Dodatkowo ukończył Politechnikę Śląską, Wydział Organizacji i Zarządzania.
Działalność w samorządzie rozpoczął w 1993r. : zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (II kadencji), I zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (III kadencji), Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (II, IV,V kadencji), delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy (II-VII kadencji), - delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy (VI-VII kadencji), członek Okręgowej Rady Lekarskiej (VI-VII kadencji).
Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych ORL w Katowicach.
Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo Medyczne i Mediacje w Opiece Zdrowotnej” organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny z Katowicach i Śląską Izbę Lekarską. 
 Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Należy do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.