Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Kongres Medycyny Rodzinnej w Polsce: "Medycyna Rodzinna Opieka czy Fabryka?" - podsumowanie

data: poniedziałek, 14 czerwiec 2010

 X Kongres Medycyny Rodzinnej w Łodzi w liczbach i kilku zdaniach na podsumowanie tej edycji.

 Miejsce akcji: 10-13 czerwca, Łódź

Uczestnicy: Ok. 1800 lekarzy rodzinnych z całego kraju

Gospodarz spotkania: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Patronat Honorowy:     Pani Ewa Kopacz- Minister Zdrowia

Prof.dr hab.med. Paweł Górski- Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Aktywności kongresowe w liczbach:

2 - sesje plenarne otworzyły i zamknęły Kongres

12 - sesji wykładowych w których poruszono 45 tematów

12 - sesji warsztatowych z 15 tematami

6 - ilość przeprowadzonych prezentacji ustnych z 35 tematami

54 - firm wystawienniczych wzięło udział w kongresie prezentując nowości

20 - tylu gości zagranicznych

 

W trakcie trwania kongresu odbyła się także konferencja podsumowująca PROJEKT LEONARDO DA VINCI – „Wypełnienie luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych w dziedzinie promocji zdrowia i prewencji chorób na poziomie europejskim (GAP)“.

 

Przypomnijmy, że Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme LLP) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.

Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

Przewidziany na lata 2007-2013, w skład którego wchodzą 4 podprogramy sektorowe:

 

- Comenius - Program wspiera międzynarodową współpracę szkół, uczniów i nauczycieli.

- Erasmus - Program skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów oraz pracowników.

- Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe

- Grundtvig- Program służy edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego,)

 

Cele Programu:

-wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych

-wspieranie działań wzmacniających jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego

-promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy

nwspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich

-poprawa pod względem ilościowym i jakościowym współpracy pomiędzy instytucjami oferującymi możliwości kształcenia zawodowego w Europie

 

Okres realizacji:

Listopad 2008 – Listopad 2010

 

W Trakcie kongresu podsumowano także 15 lat działania w Polsce medycyny rodzinnej w Polsce:

Prof. Carl Whitehouse z Uniwersytetu w Manchesterze, dr med. Maciej Godycki-Ćwirko, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Anna Komoń, dyrektor biura realizującego program PHARE na początku lat 90. oraz pionierzy medycyny rodzinnej w Polsce m.in. dr hab. med. Adam Windak i  lek. med. Jacek Łuczak. Anna Komoń wspomniali początki programu PHARE w Polsce. Jego głównym celem była optymalizacja wykorzystania środków finansowych w systemie opieki zdrowotnej oraz poprawa jej jakości poprzez skoncentrowanie się na rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej. Zawierał on dwa komponenty: rozwój kadry podstawowej opieki zdrowotnej oraz stworzenie regionalnych ośrodków kształcenia (infrastruktury szkoleniowej w 9 Akademiach Medycznych).

Prof. Whitehouse stwierdził, że miło jest widzieć różnicę poziomu medycyny rodzinnej w Polsce. Zmieniła się jakość pracy i nauki. Dziś obserwuje się zupełnie inny rodzaj i poziom szkolenia studentów i pomocy ludziom. Dr Godycki-Ćwirko wyraził satysfakcję, że po latach mogło dojść do takiego spotkania. Z jednej strony trochę sentymentalnego, z drugiej jednak pokazującego, na jakim etapie są lekarze rodzinni w Polsce.

Dr Adam Windak podkreślił, iż wbrew pozorom postęp medyczny wymaga, aby szkolono tzw. omnibusów. Ludzi, którzy potrafią poprowadzić pacjenta przez skomplikowany system ochrony zdrowia. Tylko, że lekarz rodzinny musi też mieć na to czas. Badania wykonane w USA wskazują, że powinien on poświęcać na 1 rodzinę 14 godzin i to tylko na badanie w zakresie chorób przewlekłych i 5 podstawowych. Lekarze są zadowolenia z decyzji jakie podjęli 15 lat wcześniej. Jest jeszcze trochę „maruderów“, ale w większości są szczęśliwi, że dołączyli do tej grupy.

 

X Kongres Medycyny Rodzinnej, był także świetną okazją do zapowiedzenia dużego wydarzenia dla lekarzy rodzinnych jakim będzie przyszłoroczny ogólnoeuropejski kongres: WONCA- wrzesień 2011, to konferencja europejskich i światowych lekarzy rodzinnych. 4 dni obrad, sesje naukowe, sympozja, warsztaty skupione wokół tematu:

„Medycyna rodzinna- nauka, praktyka i sztuka“. Ok 4 tyś uczestników; EXPO Warszawa; 8-11 września, gospodarzem spotkania  Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

 


Biuro Prasowe X Kongresu Medycyny Rodzinnej

Tea Time

Studio PR