Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Rektor UŚ gratuluje tegorocznym laureatom Wawrzyn Lekarski

data: piątek, 22 kwiecień 2011
Szanowny Pan
dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Śląska Izba Lekarska
Katowice
 
 
Szanowny Panie Prezesie,
 
Dziękując serdecznie za zaproszenie na uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej uprzejmie informuję Pana Prezesa, że z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę, niestety, osobiście wziąć udziału w posiedzeniu Rady w dniu 20 kwietnia br. 
Chciałbym jednak tą drogą, w imieniu swoim własnym, władz Uniwersytetu Śląskiego oraz całej Społeczności Akademickiej Uczelni przekazać Dostojnym Laureatom wyróżnienia "Wawrzyn Lekarski" Panom Profesorom: Franciszkowi Kokotowi oraz Władysławowi Nasiłowskiemu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia oraz wyrazy uznania za niezwykle bogaty dorobek naukowy.
Członkom Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Gościom obecnym na
uroczystym posiedzeniu Rady życzę wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów, dalszych znaczących osiągnięć, satysfakcji i radości oraz wszelkiej pomyślności i dobra w życiu osobistym i zawodowym.
 
Z wyrazami szacunku i poważania
 
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
 
 
 
 
 
Wielce Szanowny Pan
prof. zw. dr hab. Władysław Nasiłowski
Katowice
 
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
 
Uhonorowanie Pana Profesora prestiżowym wyróżnieniem "Wawrzyn Lekarski" przyznanym przez Śląską Izbę Lekarską to dla mnie niezwykle miła okazja do przekazania Panu Profesorowi naszych bardzo serdecznych życzeń i gratulacji, ale nade wszystko wyrazów szacunku i uznania za wybitny dorobek oraz postawę życiową i etyczną.
Należy Pan Profesor do elitarnego grona znakomitych postaci polskiego świata akademickiego, określanych pięknym mianem "ludzi Uniwersytetu". Nasz podziw budzi Pańska nie zwykła pracowitość połączona z rzetelnością i uczciwością w dociekaniu prawdy. Chylimy czoła przed wspaniałą osobowością oraz dotychczasowymi dokonaniami i osiągnięciami Pana Profesora, jako wspaniałego uczonego i nauczyciela akademickiego, niekwestionowanego autorytetu - wzoru Mistrza dla młodszych Kolegów. Ogromna pasja i bezgraniczne oddanie drugiemu człowiekowi, zaangażowanie oraz rozległa aktywność zawodowa zasługują na szczególne wyróżnienie i nasz wielki szacunek, jako że właśnie ten rodzaj działalności ludzi Uniwersytetu wypełnia jedną z naczelnych zasad misji Uczelni, jaką jest służenie społeczeństwu. Jestem przekonany, że tak jak dotychczas będzie Pan Profesor nadal służył środowisku naukowemu, a nade wszystko mieszkańcom śląskiej ziemi swoim doświadczeniem, wiedzą, mądrością i umiejętnościami.
Życzę Panu Profesorowi wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów, dalszych osiągnięć, satysfakcji z dobrze wypełnianej roli Uczonego i Mistrza oraz radości, wszelkiej pomyślności i dobra w życiu osobistym i zawodowym. Życzę, by twórcze inspiracje w dalszym ciągu towarzyszyły Pańskiej działalności.
 
 
Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
 
 
 
Wielce Szanowny Pan
prof. zw. dr hab. Franciszek Kokot
Katowice
 
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
 
Uhonorowanie Pana Profesora prestiżowym wyróżnieniem "Wawrzyn Lekarski" przyznanym przez Śląską Izbę Lekarską to dla mnie niezwykle miła okazja do przekazania Panu Profesorowi naszych bardzo serdecznych życzeń i gratulacji, ale nade wszystko wyrazów szacunku i uznania za wybitny dorobek oraz postawę życiową i etyczną.
Należy Pan Profesor do elitarnego grona znakomitych postaci polskiego świata akademickiego, określanych pięknym mianem "ludzi Uniwersytetu". Nasz podziw budzi Pańska nie zwykła pracowitość połączona z rzetelnością i uczciwością w dociekaniu prawdy. Chylimy czoła przed wspaniałą osobowością oraz dotychczasowymi dokonaniami i osiągnięciami Pana Profesora, jako wspaniałego uczonego i nauczyciela akademickiego, niekwestionowanego autorytetu - wzoru Mistrza dla młodszych Kolegów. Ogromna pasja i bezgraniczne oddanie drugiemu człowiekowi, zaangażowanie oraz rozległa aktywność zawodowa zasługują na szczególne wyróżnienie i nasz wielki szacunek, jako że właśnie ten rodzaj działalności ludzi Uniwersytetu wypełnia jedną z naczelnych zasad misji Uczelni, jaką jest służenie społeczeństwu. Jestem przekonany, że tak jak dotychczas będzie Pan Profesor nadal służył środowisku naukowemu, a nade wszystko mieszkańcom śląskiej ziemi swoim doświadczeniem, wiedzą, mądrością i umiejętnościami.
Życzę Panu Profesorowi wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów, dalszych osiągnięć, satysfakcji z dobrze wypełnianej roli Uczonego i Mistrza oraz radości, wszelkiej pomyślności i dobra w życiu osobistym i zawodowym. Życzę, by twórcze inspiracje w dalszym ciągu towarzyszyły Pańskiej działalności.
 
Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania
 
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 

Załączniki