Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

SAMORZĄDY ZAWODOWE „ZWIERAJĄ SZEREGI” M.IN.W OBRONIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA WYKONYWANIA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

data: środa, 21 listopad 2018

20 listopada br., w historycznej Sali Sejmu Śląskiego odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli regionalnych porozumień Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Na zaproszenie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego do Katowic przyjechali także przedstawiciele z Łodzi, Warszawy, Krakowa, Opola i Poznania. Okolicznościowy wykład na temat historii Sali Sejmu Śląskiego na tle wydarzeń na Górnym Śląsku związanych z odzyskaniem niepodległości wygłosił prof. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski, ODH ŚIL). Po wykładzie, wyemitowany został film dokumentalny „Samarytanie”, opowiadający o dramatycznych wydarzeniach z 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji KWK Wujek i bohaterskiej postawie lekarzy i pielęgniarek. Oklaski na stojąco były symbolicznym wyrazem uznania.

 

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczestnicy spotkania przyjęli uchwałę dotyczącą uczczenia pamięci przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, którzy swoją pracą i walką budowali zręby niepodległości i państwowości polskiej po 123 latach niewoli. Przedstawiciele Regionalnych Porozumień Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podjęli także  trzy inne  uchwały:

a) w sprawie bezpieczeństwa wykonywania zawodu,

b) w sprawie tajemnicy zawodowej,

c) w sprawie szczepień ochronnych.

„Bezpieczeństwo zawodów zaufania publicznego wymaga stabilnego i racjonalnego prawa. (…) Wszelkie zmiany przepisów określających ich funkcjonowanie powinny być zawsze podawane szerokim konsultacjom społecznym z zapewnieniem udziału zainteresowanych.” – czytamy w jednej z uchwał.                                                                                     

Istotą naszych zawodów jest obowiązek ustanowiony przez Ustawodawcę zachowania tajemnicy zawodowej. Członkowie organizacji skupiających Samorządy „podkreślają znaczenie tajemnicy zawodowej jako elementarnej cechy zawodów zaufania publicznego i konieczność jej ochrony”.

Zgromadzeni przedstawiciele podkreślili w jednej z uchwał, że „szczepienia są metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze prewencji indywidualnej, jak również kształtowania odporności całej populacji. Należy wskazać, że według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej ochrony przed chorobami zakaźnymi niż poprzez szczepienia ochronne”.

W trakcie spotkania składano także podpisy pod listą poparcia  dla  obywatelskiej  inicjatywy ustawodawczej Komitetu „Szczepimy bo myślimy”.

Szeroko też dyskutowano utworzenie własnej ogólnopolskiej listy kandydatów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w wyborach parlamentarnych. Ustalono miejsca kolejnych Zgromadzeń, przyjęto ramy organizacyjne działalności, w tym wyłoniono Prezydium, którego pracami będzie kierował Koordynator w osobie dr. Jacka Kozakiewicza, Honorowego Przewodniczącego Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego .

Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego mec. Roman Kusz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W styczniu 2018 r. prezydencję Forum powierzono Izbie Adwokackiej.

 

KBF

fot.: Wojciech Koszowski